globus
pasek

Przesłanie Ojca Dehona

"Idźcie i dajcie poznać światu Miłość Najświętszego Serca Jezusowego"

Ojciec Jan Leon Dehon Założyciel Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego jako jeden z głównych celów swego Zgromadzenia wyznaczył misje zagraniczne, które miały stanowić szczególny rodzaj apostolstwa. "Ideałem mojego życia, ślub, który złożyłem w młodości, była chęć zostania misjonarzem. Poparłem go setką misjonarzy i co więcej utrzymuję ich we wszystkich częściach świata". O. Dehon za swego życia poświęcił wiele starań dla wysyłania misjonarzy.

Dziś Księży Sercanów można spotkać w wielu krajach Europy, Afryki, Azji i obu Ameryk. Około 2300 członków jest zgrupowanych w 23 prowincjach, 5 regionach i 2 dystryktach. Są to ludzie różnych narodowości, kultur, koloru skóry, geopolitycznych warunków, ale bliscy sobie, przez jedność charyzmatu: "Bądźcie apostołami miłości Bożej i krzewicielami czci Najśw. Serca Jezusowego".

Ewangelizując dalekie kraje, Polscy Księża Sercanie współpracują z misjonarzami innych narodowości oraz zgromadzeń, z tamtejszymi księżmi i miejscową ludnością. Dzielą z nimi bardzo trudne warunki ekonomiczne tych krajów. Budują tam kościoły, kaplice i szkoły.

Jako wykładowcy i wychowawcy w miejscowych kolegiach i seminariach przygotowują rodzimy kler oraz kształcą i wychowują młodzież. Dobrą Nowinę głoszą w miastach i w odległych od miast zagubionych w buszu stacjach misyjnych. Głoszą Ewangelię biednym i dobrze sytuowanym, dorosłym, młodzieży i dzieciom, gromadząc ich wokół Stołu Eucharystycznego. Udzielają Sakramentów świętych. Pracują w stowarzyszeniach kościelnych. W różnych okolicznościach służą radą, pomocą, przykładem