globus
pasek

SEKRETARIAT
MISJI ZAGRANICZNYCH SCJ

Sługa Boży O. Leo Jan Dehon

Sekretarz:

ks. Michał W. Ciemięga scj

Adres:

ul. Łowicka 46
02-531 Warszawa
Polska

tel.: (022) 849 4351; (022) 849 5561
fax: (022) 849 4353
strona: www.misje.scj.pl
e-mail: misje@scj.pl

Nazwa Konta:

Zgromadzenie Księży
Najśw. Serca Jezusowego
Misje Zagraniczne

Oddział i numer konta

BANK PEKAO S.A. I Oddział w Warszawie
Rachunek nr: 05 1240 1037 1111 0010 0408 6199

Kto chciałby finansowo wspierać misyjną działalność sercańskich misjonarzy może dokonać wpłaty na powyższe konto bankowe. Można też zaznaczyć kraj misyjny, w którym pracują nasi misjonarze, albo konkretną działalność, którą się oni zajmują.

Za wszelkie ofiary na cele misyjne naszego Zgromadzenia składamy serdeczne podziękowania "Bóg zapłać".

Wszystkich przyjaciół i dobroczyńców sercańskich misji polecamy Bożemu Sercu we mszy świętej w każdy pierwszy piątek miesiąca, oraz Najśw. Maryi, Królowej Apostołów, w każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Wyjątki ze Statutu Sekretariatu Misji Zagranicznych

* Sekretariat Misji Zagranicznych pomaga zarządowi Prowincji w prowadzeniu dzieła misyjnego członków Prowincji Polskiej Zgromadzenia SCJ.
* Do zadań Sekretariatu należy animacja misyjna w kraju oraz pomoc duchowa i materialna misjom i misjonarzom.
* Odpowiedzialnym za Sekretariat Misji Zagranicznych jest sekretarz, który odnośnie do swej działalności podlega przełożonemu Prowincji.