globus
pasek

SERCANIE W EUROPIE

pasek

UKRAINA - Informacje turystyczne

pasek

Polskie placówki dyplomatyczne - Ukraińskie placówki dyplomatyczne, - wiza, przepisy wjazdowe - informacje dla kierowców, - klimat

pasek
Polskie placówki dyplomatyczne na Ukrainie
Ambasada RP w Kijowie
ul. Jarosławiw Wał 12, 01034 Kijów-34
tel. (0-038044) 229-04-53 (całodobowo)
224-32-83, 224-63-08, 2257-009, 2255-114
fax 2293-575; tlx (64) 131171 GKPNR SU.
e-mail: jerzy@ambpol.kiev.ua
Strona ambasady
Konsulat Generalny RP w Kijowie
adres - j.w.; tel. 2248-040, 228-04-43
tel. czynny całą dobę 2290-453; fax 2241-984
Konsulat Generalny RP we Lwowie
ul. Iwana Franko 110, 290000 Lwów
tel. (0-038 0322) 97-08-61, 97-08-63
fax 760-974; tlx (64) 234131 AKPOL SU.
Konsulat Generalny RP w Charkowie
ul. Artioma 16, 310003 Charków
tel. (0-0380572) 14-05-70, 45-20-40, 43-27-07
fax 43-40-56; tlx 311091 KGRP UX.

pasek

Wybierając się w podróż zagraniczną warto wiedzieć, gdzie w Polsce znajdują się ukraińskie placówki dyplomatyczne. W razie jakichkolwiek kłopotów możemy zwrócić się do nich z prośbą o udzielenie pomocy.
Ukraińskie placówki dyplomatyczne w Polsce
Ambasada Ukrainy w Warszawie
Al. Jana Chrystiana Szucha 7
00-580 Warszawa,
tel.: 625-01-27, fax: 629-81-03.
Wydział Konsularny: tel.: 629 95 76
e-mail: emb_pl@mfa.gov.ua
Wydział Konsularny
tel./fax 629 95 76
Strona ambasady
Konsulat Generalny w Gdańsku
ul. Jaśkowa Dolina 44
80-246 Gdańsk
tel.: (+48 58) 346 06 90; fax: 346 07 07
e-mail: kgu@softel.gda.pl
godziny otwarcia: 08.00-16.00 od poniedziałku do piątku
Konsul Generalny: Pan Mykola Mischuk
Konsulat Generalny w Krakowie
ul. Krakowska 41
31 - 066 Kraków
tel.: (+48 12) 429 60 66, fax: 429 29 36
e-mail: gc_kr@mfa.gov.ua
godziny otwarcia: 09.00-12.00 w poniedziałek, środę, piątek
Konsul Generalny: Pan Zenovii Kuravs'kyi

pasek

Klimat
Znaczna część Ukrainy jest położona w zakresie klimatu umiarkowanego kontynentalnego, natomiast południe (na przykład Krym) – morskiego. Obszar kraju znajduje się najczęściej pod wpływem polarno-morskich i polarno-kontynentalnych mas powietrza. Bilans promieniowania jest tu dodatni i wynosi na północy 35 kcal/cm², a na południu 50 kcal/cm². Najbardziej charakterystyczną cechą klimatu Ukrainy jest jego wzrastający z zachodu na wschód kontynentalizm termiczny. W związku z tym roczne amplitudy temperatury powietrza wahają się od 25°C we Lwowie do 30°C w Starobielsku. Na terenie kraju przeważa również kontynentalny rozkład opadów z maksimum w ciepłym okresie roku. Roczna suma opadów maleje z północnego zachodu (600 mm) na południowy wschód (400 mm).
mapa Ukrainy

Polscy Sercanie na Ukrainie

pasek
Wiza, przepisy wjazdowe
Obywatele RP wjeżdżają na terytorium Ukrainy na podstawie ważnego paszportu, bez konieczności posiadania wizy wjazdowej. Na granicy otrzymują tzw. dokument migracyjny (rejestracyjny), na którego podstawie mogą przebywać na terytorium Ukrainy do 90 dni (uwaga: należy zachować ów dokument aż do wyjazdu z Ukrainy; w razie jego zagubienia służby graniczne mogą żądać zapłacenia kary, nawet powyżej 100 UAH). W przypadku pobytu dłuższego niż 90 dni obywatele RP mogą ubiegać się o wizę pobytową lub pobyt czasowy. Formalności te załatwia się w Oddziale Wiz i Rejestracji odpowiednim do miejsca pobytu na Ukrainie.

pasek

Informacje dla kierowców
Podróżowanie po Ukrainie samochodem wymaga dobrej znajomości miejscowych dróg. Brak tu drogowskazów, oznakowania miejscowości i dróg, a złe oznakowanie ulic bardzo utrudnia orientację w miastach i w terenie. Stan dróg jest bardzo zły. Na ulicach miast (np. we Lwowie i w Odessie) nierzadkim widokiem są duże dziury, a chwila nieuwagi kierowcy może zakończyć się poważnym uszkodzeniem samochodu (na trasach dojazdowych i drogach międzynarodowych jest bardzo mało warsztatów naprawczych). Bardzo częstym powodem wypadków i stłuczek jest zła nawierzchnia dróg, szczególnie zimą i wiosną (dużo kamieni i żwiru, które mogą rozbić szyby samochodowe i reflektory). Kierowcy powinni szczególnie uważać, zwłaszcza o zmroku i w nocy, na pieszych i rowerzystów poruszających się bez odpowiedniego oświetlenia poboczami dróg, wkraczających na jezdnię w celu zatrzymania przejeżdżających samochodów. Zaleca się w związku z tym bezwzględne przestrzeganie ograniczenia prędkości we wskazanych miejscach.

pasek