globus
* Z przysłów szwajcarskich: * „Jak pojedyncze drzewo boi się wiatru, tak pojedynczy człowiek boi się ludzi.”. *

SERCANIE W EUROPIE

pasek

SZWAJCARIA

Jako Sercanie, jesteśmy w Szwajcarii mniej więcej od roku 1987. Wszystko zaczęło się od Fryburga, od wspólnoty polskich księży mieszkających w pięknym domu przy ulicy Gambach dwa kroki od budynków Uniwersytetu we Fryburgu, później, powoli, nasze zaangażowanie przeniosło się na parafie.
Prawdę mówiąc, parafie trzeba pisać w liczbie mnogiej, gdyż każdy z nas obsługuje wiele parafii. W szwajcarskich diecezjach, powstały tzw. Jednostki pastoralne (Unité Pastorale) grupujące wiele parafii wokół proboszcza i Ekipy Pastoralnej (Duszpasterskiej). Ekipa Pastoralna złożona z ks. Moderatora, kilku proboszczów, księży na emeryturze i świeckich zaangażowanych w duszpasterstwie zajmuje się animacja całości życia parafialnego w ramach Jednostki Pastoralnej.
W mojej Jednostce Pastoralnej jest 17 parafii z parafia centralna w Romont, kilka domów starców, szpital, ks. Moderator, 2 proboszczów i 4 księży na emeryturze, oraz 3 osoby świeckie. Spotykamy się w każdy czwartek rano od 8h 30 do 11h 30, aby przygotować program duszpasterski na bieżące miesiące, rozkład Mszy św., przygotowanie do sakramentów. Jest to doświadczenie jakby “innego Kościoła” niż w Polsce, ale z pewnością katolickiego związanego również misjami w różnych krajach...
Ekipa Pastoralna jest uroczyście przyjęta i wysłana przez Biskupa diecezji w czasie uroczystej celebracji skupiającej wszystkie (17) parafie. Przypomina to nieco święcenia kapłańskie, a szczególnym momentem tej celebracji jest moment kiedy wszyscy członkowie Ekipy Pastoralnej trzymają razem z biskupem jego pastorał jako znak łączności z Pasterzem Diecezji i posłania w jego imieniu.
Tak jak w Polsce prowadzimy katechezę w szkole w szkołach podstawowych, razem z katechetkami świeckimi, uczestniczymy w spotkaniach rad parafialnych przy każdej parafii. Rady te zajmują się sprawami materialnymi parafii. W każdej parafii jako punkt honoru jest chór, który animuje Niedzielne Msze święte i święta.
Około 4 razy w roku organizujemy (tzw. Eveil à la foi) czyli celebracje (forma katechezy) w kościołach dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celebracje te odbywają się zwykle w sobotę rano i maja na celu pomoc dzieciom i rodzicom w « budzeniu serca » de wiary w Chrystusa, starannie przygotowane przez katechetki lub inne osoby zaangażowane w duszpasterstwie podkreślają przede wszystkim ważne okresy liturgiczne, jak Adwent , Boże Narodzenie, Wielki Post i Wielkanoc.
ks. Piotr Mosur scj

 

Polscy Sercanie w Szwajcarii

pasek
Ekipa pastoralna

Instalacja ekipy pastoralnej złożonej z 17 parafii

pasek