globus
pasek

SERCANIE W EUROPIE

pasek

SZWAJCARIA - Historia

Swoje położenie Szwajcaria zawdzięcza Cezarowi. W 58 roku p.n.e. zapobiegł on wędrówkom Helvetów do Francji i w ten sposób stworzył kwitnącą Helvetię. W XIII wieku razem z pierwszymi przymierzami rozpoczęła się właściwa historia Szwajcarii - wojny przeciwko Habsburgom, nowe związki i wewnętrzne walki, reformacja (Kalwin i Zwingli) i kontrreformacja. Po zajęciu przez Napoleona w 1798 roku nastąpił kres "Starej Konfederacji". W 1848 roku wszelkie spory polityczne o kształt państwa zakończyło przyjęcie rewolucyjnej jak na ten czas konstytucji. Powstało demokratyczne państwo związkowe z 26 suwerennymi kantonami, demokratycznie wybieranymi urzędnikami, dwuizbowym systemem parlamentarnym i czterema językami narodowymi.
W starożytności ziemia celtyckich Helwetów zamieszkujących dolinę rzeki Aare. W 58 p.n.e. zajęta przez Rzymian i włączona do Galii. Od III w. n.e. nękana najazdami plemion germańskich, w VI w. opanowana przez Franków. W IX w. podzielona między Niemcy i królestwo Burgundii. W XI w. pod władzą cesarzy niemieckich. W 1291 prakantony Uri, Schwyz i Unterwalden utworzyły ligę antyhabsburską, która przekształciła się w Konfederację Szwajcarską. Do 1353 w Konfederacji znalazły się: Berno, Glarus, Lucerna, Zug, Zurych, w 1481 dołączył Fryburg i Solura, w 1501 Bazylea i Szafuza oraz w 1513 Appenzell.
Wskutek rozwijającej się w XVI w. reformacji (działalność J. Kalwina, U. Zwingliego) władzę w kantonach Bazylea, Berno, Szafuza i Zurych przejęli protestanci. Rywalizacja religijna przerodziła się w walki między kantonami katolickimi i protestanckimi.
Po pokoju westfalskim (1648) trzynaście kantonów szwajcarskich zerwało formalną zależność od Rzeszy. W XVII w. wprowadzono do polityki państwowej zasadę ścisłej neutralności, którą udało się utrzymać do rewolucji francuskiej. W 1798 Francuzi zajęli większą część kraju tworząc na okupowanych terenach Republikę Helwecką. Szwajcaria państwem neutralnym
mapa Szwajcarii

Mapka Szwajcarii

pasek
Po zakończeniu wojen napoleońskich uczestnicy kongresu wiedeńskiego (1815) zgodzili się na nadanie Szwajcarii statusu państwa neutralnego. W 1848 uchwalono nową demokratyczną konstytucję. Szwajcaria przekształciła się w państwo związkowe (od 1874 w republikę federacyjną) ze stolicą w Bernie. Kraj zachował bezstronność podczas wojny francusko-pruskiej (1870-1871), pozostał neutralny podczas obu wojen światowych.
W związku z przyjętą przez Szwajcarię pozycją państwa niezaangażowanego ulokowano tu (głównie w Genewie), siedziby licznych organizacji międzynarodowych, m.in. powstałej w 1920 Ligi Narodów. W 1959 Szwajcaria przystąpiła do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). W 1992 w referendum odrzucono projekt przystąpienia do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (układu stworzonego przez kraje Wspólnoty Europejskiej i EFTA). W tymże roku parlament uchwalił ustawę zezwalającą na udział wojsk szwajcarskich w operacjach pokojowych ONZ.
2002 ludność kraju w referendum opowiedziała się za przystąpieniem Szwajcarii do ONZ. 2005 zorganizowano kolejne referendum, tym razem Szwajcarzy zgodzili się na włączenie kraju do strefy Schengen.