globus
pasek

SERCANIE W EUROPIE

pasek

SŁOWACJA - Informacje turystyczne

ambasady - wiza, przepisy celne i podatkowe - warunki naturalne, klimat - flora - Centrum Turystyki Słowackiej - W jakim języku porozumieć się - Co warto

pasek

Ambasady
Ambasada Republiki Słowackiej w Polsce
ul. Litewska 6
00-581 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
Tel.: 0048-22-5258110
Fax: 0048-22-5258122
e-mail:
emb.warsaw@mzv.sk
godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:30

VEL'VYSLANECTVO/AMBASADA RP
814 91 Bratislava,
Hummelova 4,
tel: 00421/2/59490211,
fax: 00421/2/5441 3184
E - mail:
bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
bratampl@nextra.sk
godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek od 08.15-16.15.
pasek

Wiza, przepisy celne i podatkowe
Dla obywateli państw Unii Europejskiej wystarczającym dokumentem jest dowód osobisty.
W ramach UE import i eksport towarów nie jest w żaden sposób ograniczany a to także w przypadku towarów przeznaczonych na własne potrzeby. Na Słowację więc można wwieźć dowolne ilości towaru przeznaczone na potrzeby osobiste podróżującego z innych państw członkowskich UE. Co więcej można wwieźć na Słowację ww. towary bez jakiegokolwiek dalszego obowiązku płacenia podatku. Albowiem w przypadku zakupów przeznaczonych do własnej konsumpcji, podatek VAT i podatek akcyzowy od towarów, które podlegają takiemu opodatkowaniu są już wliczone w cenę towaru. Te ww. podatki płaci się już w tym kraju członkowskim UE, w którym dane towary zostały zakupione. W przypadku niektórych towarów, które podlegają podatkowi akcyzowemu (alkohol i napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe) obowiązuje nadal zasada wwozu ww. towarów bezpośrednio przez osobę, która je nabyła sama w innym kraju członkowskim UE. Nie wolno takiej osobie wwieźć ww. towary za pośrednictwem osób trzecich czy przesłać ich sobie w inny sposób. Ponadto ww. towary nie mogą być przedmiotem dalszej sprzedaży.
pasek

Klimat
Klimat Słowacji jest górski, piętrowy, na obszarach położonych niżej – umiarkowany ciepły (przeciętnie 6-10°C, od 16-20°C w lipcu do 0 – −6°C w styczniu). Ilość opadów jest dostateczna (400-1200 mm rocznie), ale na nizinach zdarzają się susze i stosuje się sztuczne nawadnianie. Najchłodniejszym miesiącem jest styczeń, najchłodniejszym regionem Tatry Wysokie, najcieplejsze miesiące to lipiec i sierpień, najcieplejszy region to Nizina Podunajska. W niektórych regionach górskich śnieg zalega przez 130 dni w roku.
Flora
Lasy, głównie iglaste i mieszane, zajmują około 40% powierzchni kraju, z największymi kompleksami leśnymi w środkowej Słowacji. Na Nizinie Naddunajskiej i na Nizinie Wschodniosłowackiej pierwotnie dominował step i lasostep, ale tereny te już dawno zostały zajęte pod intensywne rolnictwo.
mapa Słowacji

Polscy Sercanie na Słowacji

pasek
Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej
Narodowe Centrum Turystyki Słowackiej
ul. Krakowskie Przedmieście 13
00-071 Warszawa
tel./fax: 0048-22-827 00 09
www.sacr.sk
www.Słowacka turystyka
sacr@poczta.onet.pl
pasek

W JAKIM JĘZYKU MOŻNA SIĘ POROZUMIEĆ
Język angielski i język niemiecki są najczęściej używanymi językami obcymi. Do mniej znanych języków należą: francuski, hiszpański, włoski oraz rosyjski. Na południu Słowacji często używa się języka węgierskiego. Podstawowe zwroty w języku słowackim możecie znaleźć w małym słowniku.
pasek

CO ROBIĆ I CO WARTO ZOBACZYĆ
Dla inspiracji lub wypracowania kompletnego programu pobytu na Słowacji warto się skontaktować z biurem podróży lub agencją ruchu turystycznego. Znajdują się one w każdym większym mieście i najczęściej odwiedzanych ośrodkach turystycznych. Oferują usługi pośredniczenia w zakresie zakwaterowania, stołowania, transportu, imprez kulturalnych lub sportowych i potrafią udzielić rad oraz zapewnić interesujący sposób spędzania wolnego czasu.
Biura informacji turystycznej również udzielają użytecznych informacji a także załatwiają poszczególne usługi takie jak: zakwaterowanie, wycieczki organizowane oraz przewozy.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak najwięcej o kraju i zobaczyć wszystko to, co samemu trudno odnaleźć, zalecamy skontaktowanie się z jednym z profesjonalnych przewodników. O bezpieczeństwo podczas wspinaczki na szczyty wysokogórskie i podczas wędrówek po szlakach turystycznych dbają przewodnicy górscy.

pasek