globus
pasek

SERCANIE W EUROPIE

pasek pasek

SŁOWACJA - Informacje ogólne

pasek

o kraju - ludność - ustrój polityczny, - podział administracyjny, - przemysł

pasek
Słowacja, Republika Słowacka (słowac. Slovensko, Slovenská republika) – państwo śródlądowe w Europie Środkowej. Graniczy z Austrią, Czechami, Polską, Ukrainą oraz Węgrami. Łączna długość granicy lądowej wynosi 1740 km. Słowacja nie posiada dostępu do morza. Do 1993 wchodziła w skład Czechosłowacji. Stolicą kraju jest Bratysława, położona nad Dunajem przy granicy z Austrią i Węgrami. Od maja 2004 kraj należy do Unii Europejskiej. Od 1 stycznia 2009 należy do strefy euro.
Słowacja jest krajem górskim: 61% jej powierzchni zajmują liczne pasma Karpat Zachodnich (Tatry, Białe Karpaty, Małe Karpaty, Niżne Tatry, Rudawy Słowackie, Wielka Fatra, Mała Fatra) i Karpat Wschodnich (Bieszczady, Wyhorlat). Najwyższy punkt Słowacji stanowi tatrzański szczyt górski Gerlach (2655 m n.p.m.). Góry obfitują w rozległe kotliny śródgórskie, z których największe to Kotlina Koszycka i Kotlina Liptowska. Tereny nizinne zajmują stosunkowo niewielką część powierzchni kraju. Stanowią je trzy niziny: najmniejsza Nizina Zahorska na południowo-zachodnim skraju państwa, największa Nizina Naddunajska nad Dunajem na południu i na południowym wschodzie Nizina Wschodniosłowacka z najniższym punktem powierzchni państwa przy przecięciu rzeki Bodrog z granicą państwa: 94,7 m n.p.m.
pasek
Ludność
Liczba ludności: 5 389 180 Gęstość zaludnienia: 110/km2 Język urzędowy: słowacki Narodowości: narodowość słowacka (85,8%), węgierska (9,7%), romska (1,7%), czeska (0,8%), rosyjska, ukraińska, niemiecka, polska i inne (2%) Religia: - wierzących ok. 84,4% z tego: rzymskokatolicy (68,9%), ewangelicy (6,9%), grekokatolicy (4,1%), zreformowani chrześcijanie (2%), - inni (2,2%) - bez wyznania ok. 13,7%
pasek
Ustrój polityczny
Typ państwa: republika.
Ustrój polityczny: demokracja parlamentarna (150 posłów wybieranych na 4 lata)
Słowacja jest republiką demokratyczną o systemie rządów parlamentarno-gabinetowych. Na czele państwa stoi prezydent, wybierany w wyborach powszechnych (od 1999) na kadencję pięcioletnią. Ratyfikuje on umowy międzynarodowe, wysyła i przyjmuje ambasadorów, jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Jego kompetencje w polityce wewnętrznej są ograniczone: nominowanie premiera i rządu, prawo weta oraz inicjatywy ustawodawczej, możliwość rozwiązania parlamentu przed terminem w określonych konstytucyjnie sytuacjach. Prezydent dzieli się władzą wykonawczą z premierem, który stoi na czele gabinetu posiadającego poparcie większości jednoizbowego parlamentu – 150-osobowej Rady Narodowej Republiki Słowacji. Zarówno rząd, jak i prezydent w drodze specjalnej procedury referendalnej mogą zostać odwołani przez społeczeństwo, co jak na Europę Środkową jest rozwiązaniem nader oryginalnym.
mapa administracyjna Słowacji

Mapka administracyjna Słowacji

pasek
Podział administracyjny
Słowacja jest państwem unitarnym. Dzieli się na 8 krajów (zobacz poniżej) i 79 powiatów (okresów). Kraje dzielą się na powiaty (słow. okres), a te na gminy (słow. obec) miejskie lub wiejskie. Jednostki administracyjne szczebla krajowego i gminnego są również jednostkami samorządu terytorialnego
Podział na kraje:
1) Kraj bratysławski, 2) Kraj trnawski, 3) Kraj trenczyński, 4) Kraj nitrzański, 5) Kraj żyliński, 6) Kraj bańskobystrzycki, 7) Kraj preszowski, 8) Kraj koszycki
pasek
Przemysł
Słowacja jest krajem ubogim w surowce mineralne. Wydobywa się węgiel brunatny w okolicach miasta Prievidza (3,5 mln t rocznie), rudy manganu na Spiszu, niewielkie ilości rud żelaza, miedzi, rtęci, antymonu oraz magnezytu, kamienie budownicze, ropę naftową. Są dwie elektrownie jądrowe – Mochovce, Jaslovské Bohunice. Rozwinięte jest hutnictwo żelaza i stali (3,9 mln t stali, Koszyce) oraz metali nieżelaznych (Bańska Bystrzyca, Krompachy – miedź, Żar nad Hronem – aluminium, Sered' – nikiel) i przemysł zbrojeniowy (czołgi, ciężkie pojazdy opancerzone, działa, amunicja). Przemysł rafineryjny i petrochemiczny przerabiają rocznie 6,5 mln t ropy naftowej (Bratysława, Nováky). Liczne zakłady chemiczne (nawozy sztuczne, włókna syntetyczne, lekarstwa, wyroby gumowe), obuwnicze (Partizánske, Bardejov), drzewne (Zvolen, Vranov n. Topľou, Nowa Wieś Spiska, Rużomberk), papiernicze. Ponadto przemysł elektromaszynowy (6,0 tys. sztuk samochodów, 2000. 0,6 mln – lodówek i zamrażarek, 1992; 216 tys. – telewizorów, wagony kolejowe, maszyny obuwnicze i rolnicze, konstrukcje stalowe), odzieżowe, spożywcze, główne piwowarski (Poprad, Topol'čany), tytoniowy, cukierniczy. Największe ośrodki przemysłu: Bratysława, Koszyce, Żylina, Bańska Bystrzyca, Martin, Nitra.

pasek