globus
* Z przysłów mołdawskich: * „Kto nie pracuje w młodości, na starość nie zazna spokoju”. *

SERCANIE W EUROPIE

pasek

MOŁDAWIA

Początek zaangażowania księży sercanów w Mołdawii jest związany z osobą ks. Henryka Soroki, który przyjechał na te tereny 9 grudnia 1990 roku i podjął pracę w parafii Słoboda-Raszków. W następnych latach dołączyli do niego kolejni sercanie: w 1992 roku ks. Tadeusz Magierowski – Rybnica (do tej pory); w 1994 roku ks. Piotr Kuszman – Raszków (do 2002 roku, obecnie Tiraspol); w 1996 roku ks. Alojzy Malcherczyk – Bendery (do 2001 roku, obecnie Ukraina); w 1996 roku ks. Zdzisław Śmiertka – Bendery (ekonom wspólnoty, obecnie Tiraspol); w 1999 roku ks. Dimitri Zieliński – Bendery (od 2003 roku zastępstwo na Ukrainie); w 1999 roku br. Andrzej Pogrebnoi – Raszków; w 2001 roku ks. Władysław Jadowski – Bendery; w 2001 roku ks. Marcin Januś – Raszków; w 2001 roku br. Wiesław Bysiek – Bendery.
Obecnie w Mołdawii przebywa 6 księży i 2 braci zakonnych. Sercanie pracują w pięciu parafiach (Tiraspol, Raszków, Słoboda-Raszków, Rybnica i Bendery) oraz w jednej placówce filialnej (Iwanówka). Od 1999 roku, z inicjatywy księży sercanów, organizowane są w Raszkowie trzydniowe spotkania młodzieży katolickiej z Mołdawii i Ukrainy, podobne do Sercańskich Dni Młodych w Polsce. Liczba uczestników tych spotkań dochodzi do 400 osób. Poza działalnością ściśle duszpasterską sercanie zaangażowani są również w liczne prace remontowo-budowlane w parafiach, niezbędne dla ich właściwego funkcjonowania.
Więcej szczegółów na temat działalności polskich Sercanów znajdziecie na stronie Mołdawia SCJ
Od początku swojej działalności w Mołdawii księża sercanie wiele uwagi i troski poświęcają sprawom społecznym. W prowadzonych przez nich parafiach w Tiraspolu, Słobodzie-Raszków, Raszkowie, Benderach i Rybnicy działają kuchnie (stołówki), w których codziennie około 600 dzieci otrzymuje obiady. Poza tym organizowane są przedszkola parafialne (Słoboda-Raszków, Rybnica), grupy zajęć wyrównawczych (Raszków, Bendery, Rybnica) i świetlice dziennego pobytu (Rybnica, Raszków, Słoboda-Raszków, Bendery).
Wychodząc naprzeciw jednemu z aktualnych problemów na tym terenie, a mianowicie szybko wzrastającej liczbie tzw. dzieci ulicy, zostały podjęte prace związane z otwarciem przytułku dla dzieci (całodobowego pobytu). Natomiast z myślą o młodzieży, której bariera finansowa uniemożliwia dalsze kształcenie, przy miejskich parafiach sercańskich powstają miniakademiki (wynajmowane mieszkania np. w Tiraspolu). Aby pomóc osobom chorym, sparaliżowanym i samotnym, pozostającym we własnym środowisku domowym, z inicjatywy księży sercanów organizowane są punkty medyczno-socjalne (Tiraspol

 

Polscy Sercanie na Mołdawii

pasek
Słoboda-Raszków:
- prowadzimy jadłodajnię dla 120 dzieci,
- pracujemy w szkole (ucząc języka polskiego),
- prowadzimy kursy praktyczne życia codziennego,
- prowadzimy przedszkole we współpracy ze - Zgromadzeniem Sióstr Honoratek, które pracują na terenie naszej parafii,
- prowadzimy działalność powołaniową.
Rybnica:
* pracujemy w Caritas,
* wspomagamy studentów (wysyłanie na studia do Polski),
* prowadzimy jadłodajnie dla dzieci.
Bendery:
* budujemy ośrodek dla dzieci porzuconych,
* wydajemy posiłki dla 40 dzieci,
* współpracujemy z organizacjami społecznymi.
Raszków:
* prowadzimy przedszkole razem z Caritas,
* opiekujemy się ludźmi chorymi, starszymi i samotnymi
* wydajemy posiłki dla około 160 dzieci,
* pracujemy z młodzieżą,
* prowadzimy bezpłatna aptekę
* jesteśmy w trakcie budowy domu socjalno-parafialnego

pasek