globus
* Z przysłów fińskich: * „Leniwi ożywiają się wieczorem, a najbardziej leniwi w sobotę.”. *

SERCANIE W EUROPIE

pasek

FINLANDIA

Obecność Zgromadzenia Księży Sercanów we Finlandii to wola naszego Założyciela Ojca Leona Jana Dehon. To on sam odwiedził Helsinki latem 1907 r. Po powrocie do Brukseli z tej podróży (17.08.1907) napisał: "Postanowiliśmy rozpocząć pracę we Finlandii. Ojciec Johannes van Gijsel uda się tam za kilka dni". Zgromadzenie więc ma już długą historię obecności we Finlandii.
Do Regionu Fińskiego należą członkowie Prowincji Holenderskiej, Polskiej i Niemieckiej. Członkowie Regionu pracują w diecezji Helsinki, głównie w parafiach tejże diecezji.
Zgodnie z charyzmatem ojca Założyciela i tradycją Zgromadzenia żyjemy i pracujemy we Finlandii jako Sercanie, służąc Kościołowi miejscowemu.
Wspólnota katolicka w Finlandii jest stosunkowo mała, gdyż obecnie liczy około 10 tysięcy wiernych, rozproszonych na 320 tysiącach km2, jest jednak bardzo żywotna i aktywna na wielu płaszczyznach, szczególnie w wymiarze ekumenicznym. Księża Najświętszego Serca Jezusowego są obecni w tym kraju od prawie 100 lat. Zaangażowanie Zgromadzenia w Finlandii było głębokim pragnieniem samego o. Dehona, który osobiście odwiedził ją w 1907 roku. Przez wiele lat księża sercanie praktycznie sami byli odpowiedzialni za całość pracy duszpasterskiej w jedynej istniejącej tam diecezji Helsinki.
Przez długi czas to Prowincja Holenderska odpowiadała pod względem finansowym i personalnym za animowanie pracy duszpasterskiej w Finlandii. Sytuacja zaczęła się zmieniać, gdy prowincja ta nie mogła zagwarantować nowych kandydatów do pracy w Finlandii. Pierwszy polski sercanin, ks. Ryszard Miś, przyjechał do tego kraju w 1980 roku.
W kolejnych latach przybywali następni Polacy. Na przestrzeni ostatnich 25 lat z doświadczeniem tamtejszego Kościoła spotkało się 13 polskich księży i 1 brat zakonny. Brak nowych powołań skłonił w 1997 roku Prowincję Holenderską do przekazania Regionu Fińskiego pod jurysdykcję Prowincji Polskiej.
Obecnie sercanie prowadzą 5 z 7 istniejących parafii w diecezji Helsinki. W tej jedynej istniejącej w Finlandii diecezji, pracuje 8 sercanów, w tym 1 ksiądz holenderski, 1 Fin i 6 polskich kapłanów. Do złożenia profesji wieczystej i przyjęcia święceń przygotowuje się drugi Fin sercanin, Mikko Salo.
Praca duszpasterska w Finlandii jest bardzo trudna: wierni to konglomerat ponad 90 narodowości, posługujących się około 70 językami. Znaczące różnice między kulturą fińską a kulturami krajów pochodzenia tak wiernych, jak i pracujących wśród nich księży, duże odległości do kościołów, niezwykle trudny język, małżeństwa mieszane, niewystarczająca w stosunku do potrzeb duszpasterskich liczba księży, trudności diecezji z samofinansowaniem się – to tylko niektóre z problemów, z jakimi na co dzień spotykają się nasi współbracia w tym kraju.

 

Polscy Sercanie w Finlandii

pasek
Działalność duszpasterska i administracyjna w parafiach to główne aspekty pracy apostolskiej sercanów w Finlandii. Duszpasterze zaangażowani są także w pracę ekumeniczną na różnych poziomach. Niektórzy ze współbraci służą duchową pomocą siostrom zakonnym, jako spowiednicy i kapelani, inni prowadzą rekolekcje i wykłady dla konwertytów, chcących wstąpić do Kościoła katolickiego, opiekują się członkami Sercańskiej Rodziny Świeckich oraz są moderatorami różnych grup i stowarzyszeń o zasięgu diecezjalnym.

pasek