globus
pasek

SERCANIE W EUROPIE

pasek pasek

FINLANDIA - Informacje ogólne

pasek

o kraju - ludność - ustrój polityczny, - gospodarka, - rolnictwo, - podział administracyjny,

pasek
Finlandia, Republika Finlandii (fiń. Suomi, Suomen Tasavalta; szw. Finland, Republiken Finland) – państwo w Europie Północnej, powstałe po odłączeniu od Rosji w 1917 roku. Członek Unii Europejskiej. Graniczy od zachodu ze Szwecją i z Bałtykiem, od północy z Norwegią i od wschodu z Rosją.
pasek
Ludność
Finlandia ma ok. 5 mln ludności
Języki urzędowe: Fiński, szwedzki
Skład etniczny: Finowie 93,6%; Szwedzi 6,0%; inni 0,4%
Wyznania: Luteranie 88,7%; fińscy prawosławni 1,1%; bezwyznaniowcy 9,3%; inni 0,9%
pasek
Ustrój polityczny
Finlandia jest republiką pół prezydencką.
Głową państwa jest prezydent, wybierany przez społeczeństwo w bezpośrednich wyborach na sześcioletnią kadencję i może być wybrany na najwyżej dwie, następujące po sobie, kadencje. W kompetencjach prezydenta zawiera się, między innymi, mianowanie premiera i na jego wniosek ministrów. Mianuje kanclerza sprawiedliwości, przewodniczącego i członków Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także arcybiskupa i biskupów Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Posiada możliwość rozwiązania parlamentu, prawo kontroli administracji, prawo inicjatywy ustawodawczej i veta ustawodawczego. Jest również najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych.
Parlament (Eduskunta) jest wybierany przez społeczeństwo na czteroletnią kadencję i liczy 200 osób.
pasek
Gospodarka
Finlandia była do XX wieku raczej krajem zacofanym. Po II wojnie światowej gospodarka kraju była silnie związana z gospodarką Związku Radzieckiego. Z drugiej strony jednak Finlandia dzięki temu, a także dzięki sąsiedztwu Szwecji i Norwegii, stała się państwem socjalnym z prywatną własnością, ale wysokimi podatkami, z których finansuje się badania, edukację, służbę zdrowia itd. Podatki stanowią 45% PKB i jest to poziom najwyższy na świecie po krajach nordyckich, które mają podatki nieco wyższe niż 50% PKB. Najbardziej znaną fińską firmą jest Nokia, która posiada 35% światowego rynku telefonii komórkowej (1. miejsce na świecie). Fińskie, nominalne PKB per capita w 2005 wynosiło 40 197 dolarów, dając Finlandii 12. miejsce na świecie, a PKB per capita zmierzone parytetem siły nabywczej 34 tys. 819 dolarów., dając jej także 12. miejsce na świecie. Eksport wynosił nieco ponad 80 miliardów dolarów. Wskaźnik Giniego, czyli poziom rozpiętości w dochodach, wynosi 26.9 i jest jednym z najniższych na świecie. W 2004 roku Finlandia zajęła pierwsze miejsce w rankingu konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego.
Wydobywa się rudy miedzi, cynku, żelaza, chromu i niklu. Podstawowe gałęzie przemysłu, to przemysł:
drzewny i celulozowo-papierniczy
metalowy
maszynowy
hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych.
Rolnictwo to przede wszystkim:
hodowla bydła typu mlecznego, a na północy reniferów
oraz leśnictwo.
mapa Finlandii

Mapka administracyjna Finlandii

pasek
Podział administracyjny
Ma charakter dwustopniowy. Finlandia podzielona jest na 6 województw (na czele każdego stoi wojewoda wyznaczany przez prezydenta) i 455 gmin.
1. Finlandia Południowa
2. Finlandia Zachodnia
3. Finlandia Wschodnia
4. Oulu
5. Laponia
6. Wyspy Alandzkie
Największe miasta:
Helsinki: 1,2 mln
Turku: 270 tys.
Tampere: 260 tys.
Oulu: 132 tys.
Lahti: 115 tys.
Kuopio: 110 tys.
Pori: 104 tys.
Jyväskylä: 83 tys.
Kotka: 67 tys.
pasek