globus
* Z przysłów chorwackich: * „Gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech.”. *

SERCANIE W EUROPIE

pasek

CHORWACJA

Do istotnych inicjatyw ostatnich lat Prowincji Polskiej Księży Sercanów należy niewątpliwie przeszczepienie Zgromadzenia do Chorwacji. Tego trudnego zadania podjął się, za zgodą Kapituły Prowincjalnej z 1984 roku, ks. Antoni Ulaczyk. Na prośbę współbraci niemieckich, pracujących w Wiedniu, przyjął funkcję wikariusza w parafii Świętego Ducha przy klasztorze wiedeńskim, udając się co jakiś czas do Chorwacji w celu poszukiwania możliwości podjęcia tam duszpasterstwa. Wyjazdy te zaowocowały w 1985 roku dwoma kandydatami do Zgromadzenia.
Odbyli oni postulat i część nowicjatu w Wiedniu. Na dalszą formację udali się do Polski, gdzie kontynuowali studia seminaryjne w Stadnikach. W 1987 roku do Zgromadzenia wstąpiło dwóch następnych kandydatów. Z tej czwórki pozostali tylko dwaj, pracujący obecnie w Kościele chorwackim: ks. Zvonko Šeremet i ks. Mirko Sadak. W tym czasie Prowincja polska przeznaczyła do pracy w Kościele chorwackim dwóch Polaków: ks. Jacka Kubicę w 1985 roku i ks. Andrzeja Wośkę w 1986 roku. Najpierw mieszkali oni w Zagrzebiu u sióstr karmelitanek od Najświętszego Serca Jezusowego, a potem byli zaangażowani jako wikariusze w parafii św. Pawła w tym mieście. Ksiądz Kubica opuścił Chorwację w 1989 roku, a ks. Wośko wyjechał z niej tylko na rok, w czasie wojny domowej. Po powrocie do Chorwacji w 1993 roku objął on funkcję proboszcza w przekazanej sercanom przez kard. Franciszka Kuharića parafii Matki Kościoła i św. Maksymiliana Kolbego w Zagrzebiu-Trnovćicy. Obecnie Zgromadzenie posiada w Chorwacji dwie placówki duszpasterskie: w Zagrzebiu, gdzie pracują ks. Andrzej Wośko i ks. Mirko Sadak – tam też ma powstać klasztor – oraz w Pożeskie Sesvete, gdzie duszpasterzują ks. Zvonko Šeremet i ks. Tomasz Cybula, a także dom zakonny w Zagrzebiu, erygowany w 1998 roku. Dnia 22 maja br. święcenia kapłańskie przyjął dk. Marijan Kristofić, który powrócił do Chorwacji, aby podjąć tam pracę duszpasterską. Nadzieją na dalszy rozwój sercańskiej wspólnoty w Chorwacji jest kolejny kleryk, Marko Šop, który 8 grudnia 2008, w Zagrzebiu na Chorwacji, złożył swoje śluby wieczyste.

Więcej o Sercanach w Chorwacji na stronie Regionu, oczywiście w języku chorwackim.
mapka Chorwacji

Polscy Sercanie na Chorwacji

 

pasek

 

Chociaż nowe struktury organizacyjne regulują dziś sercańskie zaangażowanie w tych rejonach, to jednak różne były jego początki w poszczególnych krajach i nieco odmienny charakter podejmowanej tam pracy duszpasterskiej.
Oprócz tego, dość duża liczba polskich sercanów prowadzi również różnoraką działalność duszpasterską w Austrii, Francji, Szwajcarii, Niemczech i Włoszech.

 

pasek