globus
pasek

SERCANIE W EUROPIE

pasek

BIAŁORUŚ - Informacje turystyczne

pasek

ambasady - sprawy wizowe i inne - Możliwości turystyczne - Warunki naturalne kraju - klimat - jeziora i rzeki - fauna i flora

pasek

AMBASADA REPUBLIKI BIAŁORUŚ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ul. Wiertnicza 58
02-952 Warszawa
Polska
Tel.: +48 (22) 742-0990 +48 (22) 842-5202
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek: 08:30 - 12:20 13:00-17:10
Tel/fax: +48 (22) 742-0980
e-mail: poland@belembassy.org
Strona www Ambasady Białorusi
Ambasada RP w Mińsku
220034 Mińsk
ul.Rumiancewa 6
Telefon: (00-37517 ) 288 21 14,
288 23 13, 288 23 21, 284 36 01
Faks: (00-37517 ) 233 97 50, 294 49 92

E-mail:
ambasada@minsk.polemb.net;
ambasada_we@minsk.polemb.net
(wydział ekonomiczny);
ambasada_kultura@minsk.polemb.net

Strona www Ambasady Polski
pasek
Sprawy wizowe
Wydział Konsularny Ambasady Republiki Białorusi w Warszawie uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2008 roku obywatele Rzeczypospolitej Polskiej moga przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Białorusi wyłącznie na podstawie wiz tranzytowych.
Dokumenty wymagane niezależnie od celu pobytu:
* wypełniony i podpisany osobiście przez wnioskodawcę formularz wniosku o wydanie wizy. Formularz wniosku należy wypełnić drukowanymi literami łacińskimi, jednym długopisem;
* jedno kolorowe zdjęcie 3 х 4 cm - nie starsze niż 6 miesiecy i umożliwiające identyfikację osoby aplikującej;
* paszport. Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 3 miesiące po ukończeniu okresu ważności wizy oraz koniecznie zawierać czyste strony;
* ubezpieczenie zdrowotne firmy Europa, lub innych firm białoruskich. Ubezpieczenie powinno pokrywać wszystkie zaplanowane dni pobytu w okresie ważności wizy;
* jeżeli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią wymagane są kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane osobiste ze zdjęciem;
* wiza tranzytowa może być wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu do państwa docelowego. Wizę tranzytową wydaje się na okres pobytu nie dłuższy niż 2 dni, licząc od dnia każdego wjazdu na terytorium Białorusi.

Więcej o wizach na Białoruś-wizy
pasek
Możliwości turystyczne
W unikatowym miejscu, gdzie stykają się granice trzech państw: Białorusi, Polski i Litwy leży Kanał Augustowski, wybudowany w 1839 roku. Jest to doskonałe miejsce wypoczynku. Nawet sto lat temu Kanał Augustowski przyciągał miłośników turystyki wodnej. Po rekonstrukcji białoruska część Kanału Augustowskiego jest jeszcze bardziej ciekawa z punktu widzenia współczesnego turysty, łączy bowiem w sobie tradycyjnie nietkniętą urodę białoruskiej natury z jednoczesną możliwością korzystania ze współczesnej infrastruktury turystycznej. Przez przejście graniczne "Rudawka-Lesnaja" na granicy białorusko-polskiej Kanałem Augustowskim można trafić do Niemena, którym można przepłynąć do Grodna. (...)

Więcej na stronie - Białoruś-turystyka
pasek

Mapka Białorusi

 

pasek

 

Warunki naturalne
Powierzchnia nizinna z rzeźbą polodowcową. Znaczna część Białorusi położona jest w zachodniej części Niziny Wschodnioeuropejskiej, 70% powierzchni poniżej 200 m n.p.m. Na północy wyżyny morenowe (Wyżyna Białoruska) przechodząca w Pojezierze Wileńskiej. Na południu, ok. 20% powierzchni kraju zajmują rozległe tereny bagienne i torfowiska (Polesie). Najwyższy szczyt kraju: Dierżyński 346 m n.p.m. na Wzniesieniach Mińskich.
pasek

 

Klimat
Klimat umiarkowanie ciepły. średnia temperatura w styczniu od -8° do -4°C, natomiast w lipcu 17-19°C. Średnie roczne sumy opadów od 550 do 700 mm, przewaga opadów latem. Średnia temperatura powietrza i średnia suma opadów w stolicy kraju wynoszą: w styczniu -6°C i 40 mm, w lipcu 17°C i 90 mm.
Rzeki i jeziora
Gęsta sieć rzeczna, większość żeglowna oraz wykorzystywana do spływu drewna. Główne rzeki: Prypeć, Dniepr, Dźwina, Niemen, Berezyna, Sożem, Jasiołda, Willa. Ponad 10 tys. jezior polodowcowych: Narocz (80 km2), Oświejskie, Dryświaty. Najwięcej jezior na Pojezierzu Brasławskim.
Flora i fauna
Ponad 30% powierzchni kraju zajmują bagna i torfowiska. Naturalną szatę roślinną kraju stanowią lasy mieszane, na północy brzozowe, sosnowe i jodłowe, na południu dębowe, jesionowe, klonowe, grabowe, olszynowe, osikowe i bukowe, pokrywające 30% oraz roślinność bagienna i torfowiskowa. Największe zbiorowiska leśne tworzą puszcze: Grodzieńską, Nalibocką i Białowieską, rozciągające się wzdłuż granicy z Polską. Świat zwierzęcy reprezentują: łosie, dziki, bobry, żubry, jenoty. Duże zanieczyszczenie środowiska po awarii elektrowni w Czernobylu na Ukrainie.
pasek