globus
pasek

SERCANIE W EUROPIE

pasek

AUSTRIA - Informacje turystyczne

pasek

ambasada - strefa Schengen - turystyka - komunikacja - warunki naturalne - klimat - fauna i flora

pasek
Ambasady
Ambasada Republiki Austrii w Warszawie
ul. Jurija Gagarina 34.
00-748 Warszawa
Tel.: 0048-22-841 00 81-84
Fax: 0048-22-841 00 85
Strona www Ambasady Austrii
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu
Hietzinger Hauptstraße 42c, 1130 Wien
Tel.:(+43 1) 87015-0, 87015-100
Faks: (+43 1) 87015-222
Dyżurny Ambasady (po godzinie 16-tej): tel. (+43 1) 87015-220
sekretariat@botschaftrp.at
E-mail: konsul@botschaftrp.at
sekretariat@botschaftrp.at
info@botschaftrp.at
Strona www Ambasady Polskiej
pasek
Strefa Schengen
21 grudnia 2007 roku Polska, wraz z 8 innymi nowymi członkami Unii Europejskiej, dołączyła do strefy Schengen - obszaru bez kontroli na granicach wewnętrznych, tworzonego przez 24 państwa. Kraje te przyjęły ujednolicone zasady wjazdu i krótkoterminowego pobytu na ich terytorium.
Aby wjechać na terytorium Schengen, obywatele krajów trzecich muszą posiadać ważny dokument podróży oraz wizę, jeśli jest ona wymagana. Muszą również spełniać następujące warunki:
* uzasadnić cel podróży i warunki planowanego pobytu, posiadać środki wystarczające na utrzymanie, zarówno podczas planowanego pobytu jak i na powrót do kraju zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, do którego osoba ta ma zagwarantowany wjazd, albo być w stanie legalnie zdobyć wyżej wymienione środki;
* nie mogą znajdować się na liście osób, którym odmówiono zgody na wjazd;
* nie mogą być uznawani za osoby, które mogą naruszyć porządek publiczny, bezpieczeństwo lub stosunki międzynarodowe jednej z Umawiających się Stron.
pasek
Turystyka
Turystyka zalicza się do głównych działów gospodarki Austrii. Oprócz licznych zabytków architektonicznych i atrakcji kulturalnych, obejmuje ona ponad 100 tys. obiektów sportowych (hoteli, pensjonatów, pokoi gościnnych, nartostrad, wyciągów), a także liczne uzdrowiska (m.in. Baden, Badgastein, Innsbruck). Corocznie do kraju przybywa ok. 20 mln turystów, głównie do Tyrolu, Salzburga i Karyntii. W Wiedniu odbywają się liczne konferencje międzynarodowe, spotkania polityczne, naukowe i kulturalne.
pasek
Komunikacja
Komunikacja jest bardzo dobrze rozwinięta, zwłaszcza kolejowa (6,6 tys. km) i drogowa (11,7 tys. km). Liczne tunele kolejowe i drogowe pod Alpami, najdłuższe: Arlberg 14 km (drogowy) i Tauryjski 8,6 km (kolejowy).
Żegluga na Dunaju jest bardzo dobrze rozwinięta. Największe porty to: Wiedeń, Linz.
Komunikacja lotnicza ma znaczenie drugorzędne. Międzynarodowy port lotniczy znajduje się w Schwechat, ok. 20 km od Wiednia.
pasek
mapa Austrii

Polscy Sercanie w Europie

pasek
Warunki naturalne
65% powierzchni kraju zajmują Alpy (ich wschodnia część), 10% Masyw Czeski z licznymi kotlinami śródgórskimi (największa Klagenfurcka). Najwyższy szczyt Grossglockner 3797 m n.p.m. (Wysokie Taury). Wschodnia część nizinna (Kotlina Wiedeńska).
Klimat
Klimat umiarkowany, silnie zróżnicowany ze względu na wysokość n.p.m. W górach liczne lodowce (największy Pasterze o długości 10,2 km), wysokie opady (do 2000 mm), częste burze i feny. Na nizinach suma roczna opadów 500-900 mm. Średnia temperatura powietrza i średnia suma opadów w stolicy kraju wynoszą: w styczniu -2°C i 38 mm, w lipcu 20°C i 76 mm.
Główne rzeki: Dunaj, Inn, Aniza, Drawa. Liczne jeziora: największe Bodeńskie (na granicy ze Szwajcarią i Niemcami), Nezyderskie (na granicy z Węgrami), Atter.
pasek
Flora
Roślinność alpejska oraz lasy iglaste i bukowo-jodłowe pokrywające 40% powierzchni (jeden z najwyższych wskaźników w Europie). Na nizinach naturalna roślinność została zastąpiona przez uprawy.
Fauna
W Alpach zamieszkują m.in.: kozice, orły, sokoły, sowy. Fauna i flora chroniona jest w licznych rezerwatach i parkach narodowych, największy - Karwendel (pow. 72 tys. ha).

pasek