pasek górny

pasek

SERCANIE W AZJI I OCEANII

pasek pasek

FILIPINY - Informacje ogólne

o kraju - Ludność - Wyznania religijne,- ustrój polityczny,- gospodarka- bogactwa naturalne,- rolnictwo,- przemysł,- handel,

pasek

Filipiny, Republika Filipin, Republica Ńg Pilipinas, República de Filipinas, Republic of the Philippines, państwo wyspiarskie w południowo-zachodniej części Oceanu Spokojnego, w odległości 800 km od wybrzeży kontynentu azjatyckiego, obejmujące grupę 7103 wysp i atoli koralowych, z których ok. 860 jest na stałe zamieszkała.
Największe z wysp to: Luzon (104 688 km2), Mindanao (94 630 km2) oraz Mindoro, Masbate, Samar, Leyte, Cebu, Negros, Panay, Bohol, Palawan. Łączna powierzchnia 300 780 km2.
Stolica Manila, 1 673 tys. mieszkańców (2000).
Większe miasta (dane z 2000): Quezon City (2 100 tys.), Davao (1 147 tys.), Caloocan (1 233 tys.), Cebu (662 tys.), Zamboanga (600 tys.), Pasay (363 tys.), Bacolod (429 tys.), Cagayan de Oro (462 tys.), Iloilo (366 tys.), Angeles (243 tys.).
Podzielone administracyjnie na 67 prowincji.
Językiem urzędowym jest tagalog, angielski i hiszpański.
Waluta narodowa - peso filipińskie dzieli się na 100 centavos.
pasek

Ludność
81,1 mln mieszkańców (2000). Gęstość zaludnienia: 270 osób/km2. Przyrost naturalny: 21,72‰ (2000). W 1991 w miastach zamieszkiwało 43% ludności. Społeczeństwo tworzą w ogromnej większości Filipińczycy (80% ogółu), poza którymi jedyną liczniejszą grupą są Chińczycy (10%). Spotyka się także Hindusów (5%) i przedstawicieli innych grup etnicznych (łącznie 5%).
pasek

Wyznania religijne
Dominują wyznawcy katolicyzmu (83% społeczeństwa), protestanci stanowią grupę znacznie mniejszą (9%), ponadto spotyka się muzułmanów (5%) (islam) i przedstawicieli innych wyznań (łącznie 3%).
Około 5.4% ogółu obywateli kraju to analfabeci. Przeciętna długość życia mężczyzn 64, kobiet 70 lat.
pasek

Ustrój polityczny
Republika, funkcje głowy państwa sprawuje prezydent wybierany w wyborach powszechnych na okres 6 lat. Prezydent pełni także funkcje szefa rządu. Władza ustawodawcza w rękach dwuizbowego parlamentu (Kongres). Izba Reprezentantów składa się z 248 członków, z czego 198 pochodzi z wyborów, 50 natomiast mianuje prezydent. Izba wyższa - Senat - liczy 24 deputowanych.
pasek

Gospodarka
Filipiny są krajem słabo rozwiniętym, w ostatnich jednak latach dają się zauważyć szybko zachodzące procesy industrializacji kraju. Jeszcze na początku lat osiemdziesiątych udział rolnictwa w tworzeniu dochodu narodowego sięgał 60%, w 1991 odsetek ten spadł do poziomu 22%. Wynik ten świadczy o pozytywnych tendencjach zachodzących w gospodarce.
pasek

Bogactwa naturalne
Filipiny posiadają bogate złoża wielu surowców mineralnych. Do najważniejszych należy zaliczyć: miedź, nikiel, kobalt, srebro, złoto, rudy chromu, cynku, fosforyty, ropę naftową. Wydobycie ważniejszych kopalin przedstawiało się następująco (dane z 1990 w tonach): miedź 190 000, fosforyty 6000, złoto 35, srebro 46, cynk 1000. Prowadzone od 1972 poszukiwania udokumentowały istnienie złóż ropy naftowej o łącznych zasobach 39 mln baryłek.

 

Mapka Filipin

Polscy Sercanie w Azji i Oceanii

pasek

Rolnictwo
Rolnictwo, pomimo spadku swego relatywnego znaczenia w stosunku do innych gałęzi gospodarki, nadal jest sektorem, w którym pracuje największa część ludności kraju (41%). Do głównych roślin uprawnych należą (w nawiasie roczna produkcja w tys. ton, 1990): ryż (9459), kukurydza (4522), ziemniaki (55), bawełna (4), soja (6) oraz produkowane głównie na eksport: kawa (155), trzcina cukrowa (cukier - 1369), kauczuk (172), tytoń (80).
pasek

Przemysł
Do niedawna przemysł przetwórczy ograniczał się zasadniczo do sektora rolno-spożywczego. Obecnie znaczący potencjał produkcyjny posiadają zakłady przemysłu elektronicznego i elektrycznego, których produkty są najważniejszą częścią oferty eksportowej kraju. Ponadto dobrze rozwinięty jest przemysł odzieżowy, tradycyjnie rolno-spożywczy, materiałów budowlanych, a także petrochemiczny i drzewny.
Ważnym źródłem dochodów państwa jest turystyka. W 1991 wyspy odwiedziło 1076 tys. turystów, a obroty tego sektora wyniosły 1465 mln USD. Branżowa struktura tworzenia dochodu narodowego: rolnictwo 22%, przemysł 35%, usługi 43%. W 1999 dochód narodowy wynosił 3 600 USD na 1 mieszkańca. Średnia stopa inflacji za lata 1980-1991: 14,6%, w 1999: 6.8%. Zadłużenie zagraniczne: 51,9 mld USD (1999).
pasek

Handel
Do największych partnerów handlowych kraju należą: Japonia, Stany Zjednoczone, Tajwan, Niemcy. Obroty towarowe z zagranicą w 1999 wyniosły: import - 30.7 mld USD, eksport - 34.8 mld USD.

pasek