pasek górny

pasek

SERCANIE W AZJI I OCEANII

pasek

FILIPINY - Historia kraju

pasek

Filipiny są jedną z najstarszych hiszpańskich posiadłości kolonialnych. Objął je w posiadanie dla korony hiszpańskiej F. Magellan w 1521. Kolonizacja wysp przez długi czas napotykała na silny opór ze strony miejscowej ludności. W XVII i XVIII w. Filipiny, szczególnie Manila, były ważnym ośrodkiem pośredniczącym w handlu pomiędzy Europą i Ameryką.
W 1898 wybuchło powstanie ludności miejscowej skierowane przeciwko Hiszpanom. Do konfliktu wmieszały się Stany Zjednoczone, które od tej pory przejęły kontrolę nad krajem. W 1916 parlament Filipin zyskał poszerzenie przysługujących mu uprawnień, zaś w 1934 Filipiny otrzymały status niezależnej wspólnoty (Philippines Commonwealth).
W 1946, po przejściowej okupacji kraju przez Japończyków, Filipiny uzyskały pełną niepodległość. Prezydentem wybrano F. Marcosa, który sprawował swe rządy w sposób dyktatorski (dyktatura). Jego przeciwnikiem politycznym był przywódca demokratycznej opozycji B. Aquino oraz przedstawiciele muzułmańskiego Frontu Wyzwolenia MORO i komunistycznej partyzantki (Nowa Armia Ludowa). W 1983 przywódca demokratycznej opozycji, B. Aquino, zginął zamordowany przez zamachowców.
W 1986 miał miejsce popierany przez Stany Zjednoczone przewrót, w wyniku którego obalono dyktaturę F. Marcosa. Nowym prezydentem kraju została C. Aquino, wdowa po B. Aquino. W kraju panuje w dalszym ciągu niepokój, rządowi nie udało się rozwiązać wielu istotnych problemów wewnętrznych. Przeciwko władzy C. Aquino występuje opozycja kierowana przez wdowę po byłym dyktatorze, I. Marcos.

 

Mapka Filipin

pasek

11 V 1998 odbyły się wybory prezydenckie, połączone z wyborami wiceprezydenta, posłów do parlamentu i władz lokalnych. Zwyciężył Joseph "Erap" Estrada. 20 stycznia 2001 prezydent został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska po oskarżeniu go o malwersacje finansowe. Urząd prezydenta objęła jego zastępczyni Gloria Macapagal-Arroyo.
pasek