globus
pasek

Wiadomości Misyjne


Spotkanie Rodzin Misjonarzy - Stadniki 2014


Rodziny misyjne w Stadnikach W niedzielę, 11 maja 2014, odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Rodzin oraz przyjaciół naszych sercańskich misjonarzy. Miało ono miejsce w Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach, które w tym roku obchodzi 50-lecie swego istnienia. Spotkaniu, którego tematem przewodnim są „Projekty misyjne”, przewodził Sekretarz Misji Zagranicznych SCJ, ks. Michał Ciemięga. Szczególnym gościem tegoż spotkania był ks. dr Zbigniew Sobolewski, dyrektor Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, z siedzibą w Warszawie.


Przybyli goście zebrali się na stadnickim cmentarzu, by wspólną modlitewną pamięcią objąć zmarłych misjonarzy oraz członków rodzin misjonarzy, zwłaszcza zmarłych w przeciągu ostatniego roku.


Przedłużeniem tej wspólnej modlitwy była Msza św., której przewodniczył i kazanie wygłosił ks. dr Zb. Sobolewski. Ukazał on osobę Jezusa Chrystusa jako dobrego pasterza znającego swe owce i oddającego swe życie za te owce, które zostały powierzone mu przez Ojca. Dzieło Pomocy „Ad Gentes”, którym kieruje ks. Sobolewski wspomaga misjonarzy w realizacji właśnie takiego zadania – bycia pasterzem dla powierzonych im owiec.


Po wspólnym obiedzie i krótkiej przerwie, odbyła się druga część spotkania przy kawie w auli seminaryjnej. Po wstępnym słowie ks. Sekretarza, głos zabrał Ks. Dyrektor Sobolewski, ukazując zadania Dzieła Pomocy oraz rodzaje projektów misyjnych jakie można zgłaszać, jak również wymienił kilka z nich już zrealizowanych. Projekty misyjne można podzielić na cztery poniższe kategorie:


• ogólne - związane z działalnością ewangelizacyjną: budowa i utrzymanie miejsc kultu (kościoły i kaplice), misji i ośrodków duszpasterskich, kształcenie katechistów, działalność duszpasterska na parafii - misji,

• medyczne - związane z działalnością na rzecz ochrony zdrowia ludności: budowa, utrzymanie i prowadzenie szpitali, ośrodków zdrowia, aptek, a także zakup leków, narzędzi i materiałów opatrunkowych,

• charytatywne - związane z pomocą dla najuboższych: budowa, utrzymanie i prowadzenie domów opieki, sierocińców, walka z niedożywianiem i głodem, walka ze skutkami bezrobocia, pomoc dla uchodźców i ofiar konfliktów wewnątrzpaństwowych oraz klęsk żywiołowych,

• edukacyjne - związane z upowszechnianiem oświaty: budowa i prowadzenie szkół i przedszkoli, zakup pomocy naukowych i podręczników oraz przyborów szkolnych, opłaty dla nauczycieli i pokrywanie kosztów szkolnych opłat dla uczniów.


Pośród 60 gości przybyłych na spotkanie znaleźli się pozostali prelegenci: ks. Jakub Snopcovschi scj – misjonarz posługujący w Kongo, oraz państwo Maryla i Krzysztof Sędzikowie z Dobczyc – brat i bratowa ks. Jerzego Sędzika, misjonarza z Kamerunu, którego oboje odwiedzili z okazji 100-lecia posługi apostolskiej Księży Sercanów w tym kraju.


Ks. Jakub podzielił się swoimi wrażeniami oraz doświadczeniem misyjnym w Kongo. Ukazując misyjną codzienność zmagającą się z nie tylko z niedostatkiem, ale wręcz z biedą, uzmysłowił wszystkim jak istotną sprawą jest to wsparcie, którym obdarzamy misjonarzy, zarówno poprzez modlitwę, nasze duchowe ofiary oraz materialną pomoc. Za to wszystko serdecznie podziękował wszystkim dobroczyńcom.


Pani Maryla i pan Krzysztof podzielili się swoimi wrażeniami z pobytu w Kamerunie prezentując slajdami z samej uroczystości jaki i ukazując zwykłą, szarą codzienność kameruńskiej ziemi. Ich doświadczenie i opowieści potwierdziły słowa poprzedników: ks. dr Sobolewskiego oraz ks. Jakuba, jak istotną sprawę odgrywa nasza pomoc i wsparcie, tych którzy pracują na różnych terenach misyjnych, głosząc Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i miłującego człowieka całym swym Boskim Sercem.


Na zakończenie spotkania, każda z rodzin otrzymała pamiatkowy upominek z okazji seminaryjnego jubileuszu. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólną modlitwę w intencji naszych misjonarzy. Zapraszamy na kolejne spotkanie 15-go czerwca do Kluczborka.


(red.wł)


zobacz zdjęcia ze spotkania