globus
pasek górny

AFRYKA - RPA - Baza artykułów

pasek górny

Święcenia biskupie w De Aar

pasek górny

Nieszpory w Katedrze.

Uroczystości świeceń biskupich, biskupa-elekta Adama Leszka Musiałka, rozpoczęły w środę, 23 września, modlitwami wieczornymi - nieszporami się o godz. 18.00. W Katedrze Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny w De Aar zebrała się liczna grupa biskupów, księży i świeckich, przybyłych z różnych stron świata i Afryki Południowej. Uroczystym nieszporom przewodził sam biskup-elekt.

Zgromadzonych uczestników przywitał ustępujący ordynariusz diecezji De Aar, bp Joseph Potocnak. W swoim wprowadzeniu wskazał on na główne elementy wieczornej uroczystości, oraz przedstawił obecnych na nieszporach księży biskupów.

Ordynariusz Port Elizabeth, bp. Michael Coleman, wygłosił słowo Boże, przybliżając zgromadzonym rolę i zadania biskupa w kościele katolickim, jego odpowiedzialność wobec księży i świeckich, jak również nakreślił wzajemne relacje pomiędzy świeckimi, księżmi a biskupem.

Po homilii nastąpiło wyznanie wiary i przysięga wierności biskupa-elekta Adama Musiałka wobec Ojca Świętego, po czym księża przynależący do i pracujący w diecezji poprzez przekazanie biskupowi-elektowi znaku pokoju wyrazili swą lojalność wobec nowego ordynariusza.

Główny konsekrator, Przewielebny Ordynariusz Archidiecezji Kapsztadu, arcybp Lawrence Henry, poświęcił insygnia biskupie, a na zakończenie wspólnych modlitw bp Joseph Potocnak udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Po wspólnej modlitwie, przyjezdni goście oraz gospodarze miejsca znaleźli chwilę czasu na rozmowę oraz na wspólną kolację.

. . .Galeria z Nieszporów . . .


MSZA ŚWIĘTA

W Czwartek, 24 września o godz. 9.30, przybyli goście oraz wierni diecezji De Aar zgromadzili się licznie przed Ratuszem Miejskim by powitać biskupa-elekta oraz przybyłych hierarchów południowo-afrykańskiego Kościoła. Eucharystia konsekracji biskupiej rozpoczęła się uroczystym wejściem procesyjnym księży i biskupów oraz służby liturgicznej.

Wikariusz biskupi z De Aar, ks. Colin Bowes, objaśniał obecnym poszczególne elementy biskupiej konsekracji, a licznie reprezentowany chór nadawał jej podniosły charakter. Eucharystii przewodniczył główny konsekrator, Arcybp Kapsztadu (Cape Town), Lawrence Henry, a współ-konsekratorami byli: arbp Jabulani Nxumalo OMI, oraz bp Joseph Potocnak. Arcybiskup Henry w swoim wprowadzeniu przywitał wszystkich zgromadzonych zaznaczając, że w dzisiejszej uroczystości władza Chrystusa zostanie przekazana zwykłemu człowiekowi, którego wszyscy znamy. „Dzisiaj modlimy się za niego i z nim, gdyż odpowiedzialność jaka spocznie na nim jest ponad jego ludzkie siły i tylko sam Bóg może dać mu tę siłę i wierność jaka jest mu potrzebna by był dobrym biskupem”.

Po Ewangelii, ks. Zdzisław Kościelny SCJ – duszpasterz z Colesberga – jako reprezentant kleru diecezji De Aar, zaprezentował kandydata – ks. Adama Musiałka – do święceń biskupich. Po czym ks. Piotr Surdel SCJ, prowincjał Południowo-Afrykańskiej Prowincji SCJ, odczytał papieską bullę nominacyjną.

W swej homilii, arcybp L. Henry wspomniał o obowiązkach jakie stoją przed nowym biskupem nie tylko duszpasterskie, ale również i socjalne związane ze strukturą społeczną diecezji, którą obejmuje. Następnie nakreślił i wyjaśnił takie elementy biskupiej konsekracji jak: nałożenie rąk, namaszczenie olejem oraz przekazanie insygniów biskupich. Homilia miała aspekt informatywny, jak zaznaczył bp Henry, i skierowana była do ludzi a nie do biskupów.

Po homilii nastąpiła główna część konsekracji biskupiej uwieńczona przedstawieniem nowo wyświęconego biskupa zebranym, po czym nastąpiła dalsza część Eucharystii.

Na zakończenie nowo-wyświęcony biskup udzielił swego pasterskiego błogosławieństwa oraz podziękował wszystkim (19) biskupom, księżom z diecezji, księżom oraz gościom przybyłym z kraju i z zagranicy: z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Polski; siostrom zakonnym, przybyłym członkom rodziny oraz nie mogącej przybyć na tę uroczystość mamie. Na zakończenie swego podziękowania, bp Adam w kilku słowach nakreślił jakby plan swego pasterzowania zwracając się o jedność diecezjan budowaną na Eucharystii, którą jest sam Chrystus. Wezwał wspólnoty różnych wyznań i wyznawców różnych religii do współpracy, aby byli wyraźnym głosem tych, którzy są spychani na margines życia i których prawa są nierespektowane i gwałcone we współczesnym społeczeństwie.

Po zakończonej Mszy św. uczestnicy otrzymali posiłek, podczas którego była okazja do wspólnych rozmów, fotografii, podzielania się wrażeniami i zawarcia nowych znajomości i przyjaźni.

. . .Galeria ze Mszy św. . . .


Kolacja dziękczynna

Wieczorem o godz. 18.00 odbyła się kolacja dla zaproszonych gości, zorganizowana przez wspólnotę parafialną Katedry. Był to czas okazania wsparcia dla nowego biskupa przez przedstawicieli różnych wspólnot i organizacji, jak również moment pożegnania z byłą parafią w Petermartizburg w osobach przedstawicieli obecnych na uroczystości.

Ks. Michał Ciemięga scj - Sekretarz Misji,
Warszawa, wrzesień 2009