globus
pasek górny

AFRYKA - Kamerun - Baza artykułów

pasek

Pielgrzymka Benedykta XVI w Kamerunie - Kwiecień 2009

pasek

Drodzy przyjaciele Misji.

Z radością dzielę się kilkoma wspomnieniami z wizyty Ojca świętego u nas w Kamerunie.

Wizytę tę Papież ogłosił osobiście na zakończenie synodu w Rzymie, 26 października 2008 roku. Ta pierwsza wizyta Benedykta XVI w Afryce, ograniczyła się tylko do dwóch stolic: Jaunde w Kamerunie, oraz Luandy w Angoli.

Pobyt w Jaunde był umotywowany spotkaniem biskupów, przedstawicieli wszystkich krajów Afryki w celu przygotowania 2 synodu o Afryce przewidzianego w Rzymie na październik 2009. Do tego, Kamerun jest krajem gdzie są dwa urzędowe języki: francuski i angielski. Angolę Papież odwiedził z okazji 500-lecia ewangelizacji tego kraju.

Ojciec Św. Benedykt w KamerunieJa ograniczę się tylko do pobytu Ojca św. w Jaunde. Przede wszystkim dlatego, że pracuję tutaj, a do tego jestem proboszczem parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus, na terenie której znajduje się stadion, gdzie Papież sprawował Mszę świętą, i gdzie ogłosił Dokument przygotowawczy do synodu (Instrumentum laboris).

Papież Benedykt XVI wylądował w Jaunde 17 marca o godzinie 16. Został przyjęty osobiście przez Prezydenta Kamerunu. Później przejechał z lotniska do nuncjatury, gdzie zamieszkał. Na całej trasie (ok 40 km) witali go z radością mieszkańcy Jaunde. Było to wielkim osiągnięciem, gdy wiadomo, że katolicy stanowią tylko około 28% ludności Kamerunu.

Następnego dnia przed południem Papież złożył wizytę u Prezydenta Republiki Kamerunu, Paul’a Biya. Następnie spotkał się z wszystkimi biskupami Kamerunu (wśród których jest dwóch Polaków), by omówić problemy tutejszego kościoła, m.in. problem jakościowy tutejszych powołań, współpraca księży ze świeckimi, problem sekt, itd... O godzinie 17.00 Ojciec święty przewodniczył w tutejszej Bazylice nieszporom z udziałem zakonników, zakonnic, biskupów z całej Afryki i rożnych delegacji świeckich. W homilii Papież nawiązał do św. Józefa, sługi wiernego (była to wigilia uroczystości św. Józefa). Mówił także o roli życia zakonnego: „Nie bójcie się żyć w pełni ofiarą, jaką złożyliście Bogu i świadczyć o tym w sposób autentyczny wokół was.” Było to wielkie przeżycie dla 3 000 osób, które miały przywilej uczestniczyć w tym nabożeństwie bezpośrednio w bazylice MB Królowej Apostołów (w tym i ja).

Dnia 19 marca, w uroczystość św. Józefa (imieniny Papieża), Ojciec św. z samego rana spotkał się z przedstawicielami wspólnoty muzułmańskiej. Islam jest po chrześcijaństwie drugą religią w Kamerunie. Jak do tej pory, w porównaniu z innymi krajami, stosunki miedzy chrześcijanami i muzułmanami układają się raczej dobrze, pokojowo. Po tym spotkaniu, Ojciec święty odprawił uroczystą Mszę św. na największym stadionie Kamerunu, w dzielnicy Omnisports (gdzie jestem proboszczem). Uczestniczyło w niej ok 50.000 wiernych. Z pewnością widzieliście w telewizji reportaże z tej mszy, a więc nie będę jej opisywał. Wspomnę tylko, że ołtarz miał kształt barki, na podkreślenie roku św. Pawła, a także roli Piotra, rybaka ludzi...

Na zakończenie mszy, Papież wręczył każdemu biskupowi, przedstawicielowi konferencji episkopatu każdego kraju afrykańskiego egzemplarz Instrumentum Laboris, zatytułowanego: „Kościół w Afryce w posłudze pojednania, sprawiedliwości i pokoju”. Całość dzieli się na 4 rozdziały:

1. Kościół Afryce dzisiaj (obecna sytuacja, problemy kulturowe, społeczne, polityczne);

2. Pojednanie, sprawiedliwość, pokój: pilna potrzeba (priorytet pojednania, sprawiedliwości i pokoju w Afryce. Afrykańska koncepcja pojednanie jest ściśle powiązana z pojęciem sprawiedliwości i pokoju, harmonii w życiu społecznym...);

3. Kościół-Boża Rodzina: "sól dla ziemi" i "światło dla świata" (misja Kościoła, rodziny Bożej, w przekształcaniu społeczeństwa poprzez bycie znakiem i narzędziem pojednania.);

4. Kościół-Boża Rodzina w akcji: świadectwo i nowe perspektywy (refleksja na temat dowodów życia wszystkich członków Ludu Bożego: biskupów, kapłanów, osób zakonnych, świeckich, wszystkich struktur i instytucji kościelnych. Nacisk kładzie się na misję chrześcijan zaangażowanych w społeczeństwie: w polityce, siłach zbrojnych, w gospodarce, edukacji, służbie zdrowia, kulturze, mediach, w agencjach międzynarodowych.).

Ks. Stanisław Wawro na spotkaniu z Benedyktem XVIDla kogoś, kto nie zna rzeczywistości afrykańskiej, tematyka tego dokumentu może wydawać się dość dziwna. Niestety, sytuacja na tym kontynencie wymaga głębokiego zaangażowania się wszystkich ludzi dobrej woli, a Kościół pierwszy powinien dać przykład: „Wy jesteście solą dla ziemi i światłem dla świata” (Mt 5, 13.14).

Po południu Papież złożył wizytę w ośrodku dla niepełnosprawnych. Było to duże wyróżnienie dla „świata cierpienia” jak to określiły media. Ten „świat” w Afryce jest ogromny, i do tego spychany na margines.

Wieczorem Ojciec św. spotkał się z wszystkimi biskupami, by omówić jeszcze szczegóły przeszłego synodu poświeconego Afryce.

W piątek, o godzinie 10 rano Ojciec święty, żegnany przez tłumy ludzi odleciał do Angoli.

Była to już trzecia wizyta Ojca św. w Kamerunie (Jan Paweł II był tu w1985 i 1995). Wszyscy są tutaj zgodni, że była to szczególna chwila łaski i łączności między Ojcem świętym a Kościołem katolickim w Afryce. Przede wszystkim Papież ma obowiązek umacniać swych braci w wierze. Dlatego jego wizyta miała najpierw charakter tego umacniania w wierze, w sytuacji, kiedy Afryka jest zatopiona przez globalizację, wojny, biedę, głód....

Przez tych parę dni, jakoś bardziej czuliśmy to co wyznajemy codziennie w Credo: że Kościół jest jeden, święty, katolicki i apostolski.

Nie pozostaje teraz nic innego, jak to, by każdy ochrzczony w Afryce to zrozumiał, i starał się tym żyć na codzień.

Święta Maryjo, Matko Boża Opiekunko Afryki, módl się za nami.

ks. Stanisław Wawro scj, Jaunde - Kamerun