globus
pasek

Wiadomości Misyjne - Archiwum - 2009


Uroczystość "pamięci" o misjonarzu w Chotowej


Upamiętnienie w Chotowej Ludzka pamięć jest dość ulotna, dlatego pewne sprawy, wydarzenia potrzeba nam zapisywać, zaznaczać. W niedzielę, 7 czerwca 2009r., odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej ku czci zmarłego w Kongo (ówcześnie Zair) sercańskiego misjonarza ks. Bogdana Balasy SCJ. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Józef Majka, proboszcz parafii, a poświęcenia dokonał ks. Michał W. Ciemięga SCJ, Sekretarz Misji SCJ. On też wygłosił kazanie, w którym przybliżając postać ks. Bogdana, przedstawił skrótowo jego życiorys.

"Od samego początku Bogdan dał się poznać jako współbrat przeniknięty duchową dobrocią, determinacją w realizowaniu otrzymanego od Boga daru powołania zakonnego i kapłańskiego, a nade wszystko powołania misyjnego. Zarówno w nowicjacie, jak i w seminarium przyczyniał się w znacznej mierze do wprowadzania ducha radości i optymizmu". Tak napisał o Bogdanie jego kolega rocznikowy ks. Jan Strzałka.

"Nie jest moich ani celem ani zadaniem ogłaszać heroiczność cnót czy życia Bogdana - powiedział kaznodzieja - ale jedno jest pewne, jego wierność. Pozostał wierny Chrystusowi do końca, do końca swoich dni, swego życia. Nie żył zbyt długo, ale zmarł jako głosiciel Chrystusowej Ewangelii, którą żył, i której poświęcił swe młode życie. Słowa z Konstytucji Dogmatycznej o Kościele (24) umieszczone na tej pamiątkowej tablicy są pieknym odzwierciedleniem życia ks. Bogdana oraz dobrą wskazówką dla każdego i każdej z nas tu obecnych -

"Człowiek nie może odnaleźć siebie w pełni jak tylko poprzez bezinteresowny dar z samego siebie".

. . .Galeria z Chotowej. . .