globus
pasek górny

AFRYKA - Kongo - Baza artykułów

pasek górny

Modlitwa Ojca Św. Jana Pawła II na grobie o. Grison

pasek górny

Klęcząc na tym cmentarzu, u grobów misjonarzy, co z dalekich i różnych przybyli tu krajów, zanosimy do Ciebie, Boże, naszą modlitwę.

Przy grobie O. Grison scj Bądź uwielbiony, Panie, poprzez świadectwo Twoich misjonarzy. Tyś natchnął ich serca apostolstwem, iż na zawsze opuścili swój kraj, rodziny swe i bliskich. Ruszyli w nieznany świat, by głosić Ewangelię tym, których uznali za braci.

Bądź uwielbiony, Panie, bo podtrzymałeś ich wiarę i nadzieję podczas siejby ziarnem Bożego Słowa. W czasie ich apostolstwa, w chwilach zmęczenia trudem, kłopotami i cierpieniem dawałeś im cierpliwość oraz łaskę wytrwania.

Bądź uwielbiony, Panie, bo umacniałeś ich zaufanie i przywiązanie do tego ludu, który uznałeś za zdolny do kontynuowania życia Bożego na chrzcie świętym przyjętego. Dałeś im rozpocząć życie zakonne i kapłańskie, do którego misjonarze ci drogę im otwarli. Dziś w Kościele z nimi i dla nich ufundowanym zbieramy plony.

Bądź uwielbiony, Panie, za wszystkie łaski, które spłynęły na ten lud poprzez słowa, pracę, modlitwę i przykład życia misjonarzy, którzy swe życie poświęcili do końca. Pochłonięci pracą apostolską, nie bacząc na ryzyko i ofiarę aż do męczeństwa za wiarę, pozostawili na tej ziemi swe doczesne szczątki. Ziarno rzucone w ziemię wiele wydało owoców.

Spraw tedy, Panie, aby ten Kościół zroszony potem i krwią misjonarzy osiągnął pełną dojrzałość. Dzięki tym, którzy tu spoczywają, inni z radością zbierają plon tego, co oni we łzach posiali.

Niech ta ziemia zrodzi rzesze synów i córek, którzy podejmą spuściznę ich pracy. Niech imię Twe, Panie Boże, na afrykańskiej ziemi wiecznie chwalone będzie. Strzeż nas, o Panie, byśmy pionierów Ewangelii nie zapomnieli, lecz zachowali ich w sercach, wspomnieniach i modlitwie. Wierzymy, że ich przyjąłeś do swego Królestwa, że przebaczyłeś im słabości, których nikomu nie brakuje.

Daj im, Panie, zapłatę należną dobrym i wiernym sługom Twoim.

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Amen.