globus
pasek górny

AFRYKA - Kongo - Baza artykułów

pasek górny

List ks. Stanisława Święcha SCJ – Świeccy katecheci parafialni

pasek górny

Misjonarz ks. Stanisław Święch scj Dnia 18 września 2005 r. w kościele parafialnym św. Klemensa w Kinshasie, stolicy Demokratycznej Republiki Kongijskiej, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku katechetycznego przez 97 katechetów świeckich wybranych spośród dorosłych mężczyzn i niewiast oraz młodzieży. Odbyło się to w czasie uroczystej mszy św. niedzielnej, w rycie kongijskim.

Po wyznaniu wiary (Credo), wszyscy katecheci uroczyście złożyli przyrzeczenie, że przyjmują na siebie obowiązek nauczania katechizmu i przygotowania tak dzieci i młodzieży, jak i dorosłych w swojej parafii do przyjęcia sakramentów świętych : chrztu, I komunii św. oraz bierzmowania. „Jezu Chryste nasz Panie, Ty posłałeś apostołów : – idźcie do wszystkich osiedli i głoście ludziom Dobra nowinę o zbawieniu. – Obecnie posyłasz nas głosić Ewangelie zbawienia dzieciom naszej parafii, aby one także poznały Cię jako Zbawiciela i postępowały droga, którą im ukazujesz. Dziękujemy Ci Panie, ze wybrałeś nas byśmy w ten sposób wspomagali bliźnich. Pragniemy całkowicie oddać się tej pięknej pracy, wypełniając wolę Kościoła świętego”.

Uroczyste przyrzeczenia i błogosławieństwa tego rodzaju odbywają się w tym okresie prawie we wszystkich parafiach stolicy. Czuwa nad tym i program wyznacza diecezjalna Komisja Katechetyczna, której podlegają tego rodzaju jednostki dekanalne i parafialne. Katecheci otrzymują podręczniki oraz pewna stałą formacje. Gdy jedni odchodzą, na to miejsce wstępują inni. W tej grupie są takie katechetki, które maja już ponad 30-letni staż pracy, jest również kilka osób nowych. Dzielą się na grupy, zależnie od przydzielonych im katechumenów, a ci są również zróżnicowani.

I grupa : Przygotowanie dzieci już ochrzczonych do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św. (katecheza 2 razy w tygodniu przez 10 miesięcy).

II grupa : Przygotowanie dzieci jeszcze nieochrzczonych do chrztu św. i I komunii św., a także sakramentu pokuty (katecheza 2 razy w tygodniu przez 20 miesięcy z przerwa wakacyjna).

III grupa : Przygotowanie do sakramentu bierzmowania (katecheza 2 razy w tygodniu przez 10 miesięcy.

IV grupa : Przygotowanie dorosłych do przyjęcia chrztu św., I komunii świętej a także sakramentu pokuty i bierzmowania (katecheza 2 razy w tygodniu przez q10 miesięcy).

V grupa : Przygotowanie rodziców do chrztu św. Małych dzieci (kilka spotkań przed chrztem św.).

Jest również grupa kilku osób, przygotowujących do przyjęcia sakramentu małżeństwa.. Katechizacja odbywa się w małych grupach (kilka lub kilkanaście osób) u jednego katechety, w jego własnym domu. Katechezy dla dorosłych są raczej przy parafii.

Raz w tygodniu przy parafii odbywa się przygotowanie katechezy dla wszystkich katechetów. Na początku roku katechetycznego uczestniczyli w sześciodniowym (6 wieczorów) przygotowaniu duchowo dydaktycznym. Program opracowany i przesłany przez Diec. Komisje Katechetyczna obejmuje w tym roku następujące tematy:

1. Eucharystia
2. Sakrament pojednania
3. Zasady metodologiczne w katechezie
4. Wymiana doświadczeń miedzy już zaawansowanymi I nowymi katechetami
5. Osobowość katechety (kim on jest)
6. Przygotowanie: I przeprowadzenie katechezy, ewaluacja odbytych spotkań, przygotowanie ceremonii uroczystych przyrzeczeń katechetów.

Na tym formacja katechetów się jeszcze nie kończy. W każdym kwartale maja jeszcze dwu lub trzydniowa sesje formacyjna, cos w rodzaju rekolekcji. Tak wiec ich życie nie jest łatwe, z poddaniem się woli Bożej przyjmują wszystkie trudy, świadomi ze pracują dla Kościoła, który jest ich Kościołem, afrykańskim, a owoce są widoczne. Tego rodzaju system katechizacji stwarza dobra, przyjazna atmosferę, miedzy katechizującymi a rodzinami katechizowanych.


ks. Stanisław Święch SCJ

Kongo