globus
pasek

EUROPA - Finlandia - Baza artykułów

pasek

Kościół katolicki w Finlandii

pasek
W Finlandii katolicy stanowią niespełna 8-tysięczną grupę osób. Religią zdecydowanie dominującą jest luteranizm, a około 5% mieszkańców Finlandii to wyznawcy prawosławia. Polacy – żołnierze armii carskiej stacjonującej w Finlandii stanowili przez wiele lat trzon fińskiego kościoła rzymsko–katolickiego. Już w 1770r. w rejestrze wojskowym wśród 49 katolików zapisano 40 Polaków. .
Odradzanie katolicyzmu rozpoczęło się pod koniec XVIII w., gdy polskim dominikanom udało się otworzyć w Wyborgu niewielki kościół garnizonowy dla Polaków służących w armii carskiej. Odprawiali także Msze w niewielkiej drewnianej kaplicy w twierdzy Suomenlinna, znajdującej się na wyspie niedaleko Helsinek. W 1860 r. ks. Ignacy Gorbacki, katolicki kapelan wojskowy, doprowadził do wybudowania w Helsinkach kościoła garnizonowego (obecna katedra), który konsekrował biskup Jerzy Szembek, ordynariusz diecezji w Mohylewie, pod którego jurysdykcją znajdowała się Finlandia.
Odrodzenie fińskiego katolicyzmu nabrało tempa na pocz. XX w., po carskich ukazach tolerancyjnych. W 1980 r. rozpoczęli tu pracę księża sercanie (na których do dziś spoczywa główny ciężar duszpasterstwa) oraz polskie urszulanki szare bł. matki Urszuli Ledóchowskiej. W 1955 r. w Helsinkach utworzono diecezję. Od 1967 do 1997 r. kierował nią bp Paul Verschuren. Umocnieniem wiary fińskich katolików była pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Finlandii w 1989 r.
27 stycznia 2000 r. w Helsinkach sakrę biskupią przyjął pochodzący z Polski ks. doc. dr hab. Józef Wróbel SCJ, nowy zwierzchnik Kościoła rzymskokatolickiego w Finlandii. Dla symbolicznego podkreślenia dobrych stosunków międzywyznaniowych, na głównego konsekratora wyznaczono kard. Edwarda Cassidy'ego, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Jedności Chrześcijan. Mianowanie biskupem w Finlandii uczonego jest dowodem dalekowzroczności Stolicy Apostolskiej. Finowie przywiązują bowiem wielką wagę do swoich elit kulturalnych.
Dużą siłę przyciągania ma tutaj Kościół prawosławny, mający w dużej mierze charakter fiński. Co roku z Kościoła luterańskiego do prawosławnego przechodzi bardzo wiele osób. Przyciąga ich piękno liturgii oraz fakt, że wśród prawosławnych jest wielu wybitnych artystów i profesorów.
Kontakty prawosławnych z katolikami są bardzo dobre. "Jest nas wprawdzie więcej niż katolików, bo 17 tys. w całym kraju, w tym 8 tys. w samej stolicy, ale i tak stanowimy niewielki procent ogółu mieszkańców. Nie mamy żadnych konfliktów z katolikami, a w niektórych regionach kraju, gdzie nie mają oni swych kościołów, udostępniamy im na nabożeństwa świątynie prawosławne" - informuje archiprezbiter Veikko Purmonen, proboszcz prawosławnego katedralnego Soboru Uspieńskiego w Helsinkach. Nierównomierna gęstość zaludnienia kraju, duże rozrzucenie wiernych powoduje problemy duszpasterskie. "Finowie są ludźmi bardzo pobożnymi. W niektórych regionach praktyki religijne są jednak z konieczności rzadsze ze względu na dużą odległość od kościoła" - mówi bp Józef Wróbel SCJ.
mapka

Polscy Sercanie w Europie

pasek

Inne artykuły na temat Finlandii

pasek