globus
* "Wizyty zawsze sprawiają przyjemność, jeśli nie przyjściem, to wyjściem." * z przysłów hiszpańskich
  AMERYKA PŁD.
  MISYJNE GALERIE

pasek
Ostatnia akutalizacja tej strony:
10 lutego 2009

pasek

SERCANIE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ

pasek

Urugwaj - misja

pasek

Początki obecności Księży Sercanów w Urugwaju sięgają lat 40-tych poprzedniego stulecia. 27 maja 1940 roku ks. Karskens został mianowany przełożonym regionu argentyńskiego, zależnego ówcześnie od prowincji holenderskiej. Na odbytej w tym dniu radzie regionalnej rozważono propozycję pana Steverlyncka, przemysłowca belgijskiego, aby zaopiekować się kaplicą zbudowaną przez niego w Motevideo (Urugwaj) i zająć się duszpasterstwem robotników z jego fabryki.
Jako warunek zaakceptowania tego dzieła, rada zażądała pisemnego zaproszenia ze strony miejscowego ordynariusza. Biorąc pod uwagę wszystkie potrzeby regionu, możliwe było jedynie wysłanie tam jednego księdza, któremu towarzyszyłby jeden brat zakonny. W tym czasie pan Steverlynck wybudowałby dom dla księży.
Bardzo wiele kosztowało osiągnięcie zgody biskupa Aragony, arcybiskupa Montevideo, jako że pragnął on przyznać to dzieło klerowi diecezjalnemu. Po otrzymaniu zgody, 8 listopada 1940 roku kaplica Zbawiciela została pobłogosławiona przez arcybiskupa, a następnego dnia - 9 listopada - ks. Karskens rozpoczął swoją duszpasterską posługę.
Pod koniec grudnia 1940 roku przybył do pomocy brat zakonny Nicasio van Vliet. Dnia 2 lutego 1941 roku, już pod nowym arcybiskupem Barbieri, oddano nową parafię Zbawiciela a ks. Karskens został mianowany pierwszym proboszczem.
Pierwsi Polscy Sercanie, ks. Wojciech Adamczyk oraz brat Andrzej Gancarczyk, wyjechali do Urugwaju we wrześniu 2008 roku. Przebywają w Montevideo ucząc się języka oraz przygotowując się do przyszłych zadań w ramach pomocy międzyprowincjalnej.


Polscy Sercanie w Urugwaju

pasek