globus
* *
  AMERYKA PŁD.
  MISYJNE GALERIE

pasek
Ostatnia akutalizacja tej strony:
10 lutego 2009

Valid HTML 4.01 Transitional


pasek

SERCANIE W AMERYCE POŁUDNIOWEJ

pasek

Kościół – z natury swojej – jest misyjny. Chrystusowe wezwanie – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” – jest wciąż aktualne i skierowane do wszystkich Jego uczniów, a zwłaszcza do tych, szczególnie Jemu oddanych, poświęconych poprzez zakonną profesję czy święcenia kapłańskie.
Człowiek – poszukujący swej drogi życiowej w realizacji Chrystusowego uczniostwa – musi sobie odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób chcę to moje bycie uczniem Chrystusa realizować? I choć formy tej realizacji będą różne i będą się zmieniać, zadanie pozostaje to samo: iść, głosić i wprowadzać nowych uczniów.
Kościół, poprzez swoich członków, a przede wszystkim poprzez Zgromadzenia Zakonne, realizuje to wezwanie, i stara się dotrzeć do wszystkich narodów. Choć nasze Zgromadzenie nie było pomyślane jako misyjne to już w 1882 roku, w liście do papieża Leona XIII, o. Dehon pisze: „Czerpiąc z Najświętszego Serca Jezusowego ducha ofiary, będziemy szczęśliwi, mogąc być obecni także na misjach”. Idąc za tymi słowami, nasz Założyciel wysyła swych pierwszych misjonarzy do Ekwadoru w 1888 roku oraz do Konga belgijskiego w 1897 roku. Te pierwsze misje Zgromadzenia rozbudziły wrażliwość Dehona na ten właśnie aspekt życia Kościoła. Odtąd misje będą zawsze w centrum jego uwagi.
Ostatnie stulecie naszego istnienia obfitowało w nasze zaangażowanie misyjne. Dzięki temu można nas, jako Sercanów, znaleźć na wszystkich kontynentach świata. W Ameryce Południowej Księża Sercanie mają pięć prowincji (3 w Brazylii, Argentyna-Urugwaj i Chile) i jeden Region (Wenezuela). Pierwsza misja Zgromadzenia na tym kontynencie została otwarta w 1888 roku w Ekwadorze. Pierwszymi misjonarzami sercańskimi byli księża narodowości niemieckiej.
Pierwszym Sercaninem-Polakiem na tym kontynencie był ks. Franciszek Stanisław Szymański, przynależący do prowincji Niemieckiej, jako że polska prowincja jeszcze nie istniała. W roku 1902 przybył on do Brazylii. 36 lat później, w roku 1938 wyrusza do Brazylii drugi Polak, ks. Franciszek Nagy, gdzie przez 9 lat pełni posługę duszpasterską, dydaktyczną i administracyjną. Wraca on do kraju w 1947 kiedy to rodzi się Polska Prowincja SCJ.


mapka Ameryki Południowej

Sercanie w Ameryce Połydniowej

pasek