globus
pasek górny

pasek

SERCANIE W AFRYCE

pasek

R P A - Informacje turystyczne

ambasada - sprawy wizowe - warunki naturalne,- klimat, fauna i flora,- parki narodowe

pasek

Ambasada Republiki Południowej Afryki w Polsce
00-675 Warszawa,
ul. Koszykowa 54,
tel.: 022 625-62-28,/ 625-62-33,/ 625-72-39,
faks: 022 625-62-70,/ 625-62-54,
e-mail: saembassy@supermedia.pl
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w RPA
14 Amos Street,
Colbyn 0083, Pretoria,
PO BOX 12277
Queenswood 0121 ,
tel. (12) 4302-621
fax. (12) 4302-608 ,
e-mail: amb.pol@pixie.co.za

Wydział Konsularny
e-mail: konsulat@mweb.co.za
Konsulat RP w Durbanie
Konsul Honorowy: Andrzej Kiepela ,
Adres: 3 Chase Place, Westville 3630,
P.O. Box 1351,
tel. (031) 266-9792/3/4 ,
fax. (031) 266-9055
pasek

Sprawy wizowe
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że na podstawie decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Południowej Afryki, z dniem 20 maja 2003 r., zniesiono obowiązek wizowy dla obywateli RP wjeżdżających na terytorium Republiki Południowej Afryki.
Obywatele polscy posiadający paszporty zwykłe mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Republiki Południowej Afryki jednorazowo do 30 dni. Przekraczając granicę, trzeba okazać bilet powrotny. Nie istnieje obowiązek posiadania określonej kwoty pieniędzy na każdy dzień pobytu. Należy natomiast mieć przy sobie list od szkoły potwierdzający przyjęcie na wybrany kurs i jego opłacenie oraz potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania.
Osoby udające się na pobyt dłuższy niż 30 dni, a krótszy niż 3 miesiące, są obowiązane posiadać wizę, tzw. turystyczną (Visitor's Visa), którą można uzyskać w każdej placówce dyplomatyczno – konsularnej RPA za granicą (w Polsce w Ambasadzie RPA w Warszawie). Na przejściach granicznych RPA wizy nie są wydawane. Wniosek wizowy BI-84 można ściągnąć z tego adresu (format.pdf w j. angielskim). Opłata wizowa wynosi obecnie US$47 lub €43. Czas rozpatrywania wniosku - 10 dni.
Z wnioskiem wizowym należy złożyć:
  • ważny paszport (okres ważności paszportu powinien przekraczać okres ważności wizy co najmniej o 30 dni),
  • 2 fotografie paszportowe,
  • list od szkoły potwierdzający przyjęcie na wybrany kurs i jego opłacenie,
  • dokument potwierdzający rezerwację powrotnego biletu lotniczego,
  • potwierdzenie rezerwacji zakwaterowania,
  • dokumenty (np. wyciąg z banku) potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na okres planowanego pobytu w RPA.
Posiadanie wizy nie gwarantuje jeszcze wjazdu do RPA. Właściwe pozwolenie (Visitor's Permit) otrzymuje się na granicy w postaci odpowiedniego stempla w paszporcie. Pozwolenie to wyznacza długość pobytu.
pasek

Warunki naturalne
Większą część powierzchni kraju zajmuje rozległy płaskowyż, który łagodnie opada ku kotlinie Kalahari, a stromo, rozciętymi krawędziami, na południu i wschodzie (Wielka Krawędź), gdzie ma charakter górski (m.in. Góry Smocze, Roggeveldberge, Sneeuberge, Nuweveldberge). Na południe i na zachód od Wielkiej Krawędzi leżą wyżyny: Wysokie Karru, Wysoki Veld (wysokość 1200-2000 m n.p.m.) i Bushweld, rozdzielone kwarcytowymi górami Witwatersrand, słynnymi ze złóż złota.
Południowo-zachodnią część kraju zajmują fałdowe Góry Przylądkowe, których dwa główne pasma: Góry Długie na południu i Góry Czarne na północy, rozdziela obniżenie Małego Karru. U wybrzeża występują wąskie niziny. Linia brzegowa słabo rozwinięta.
Najwyższy szczyt kraju położony jest w Górach Smoczych - Cathkin Peak (3660 m n.p.m.). Rzeki w większości należą do zlewiska Oceanu Indyjskiego i są to głównie rzeki krótkie, o dużym spadku, z wyjątkiem Limpopo (1600 km). Do najdłuższych rzek należy Oranje (1860 km) z dopływem Vaal (1200 km), wypływająca z Gór Smoczych, przepływająca w poprzek kraju i uchodząca do Oceanu Atlantyckiego.
pasek

Klimat
zróżnicowany: we wschodniej części zwrotnikowy morski, w środkowej zwrotnikowy kontynentalny, w zachodniej pustynny, a na wybrzeżu podzwrotnikowy typu śródziemnomorskiego. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla Kapsztadu wynoszą: w styczniu 21°C i 12 mm, w lipcu 13°C i 85 mm.
Flora i fauna:
na zachodzie pustynna, na północy rozległe sawanny, na południu - śródziemnomorska. Bogaty świat zwierzęcy, żyją tu m.in.: lwy, lamparty, nosorożce, słonie, hipopotamy, antylopy, żyrafy, zebry, strusie, pawiany, hieny. Fauna chroniona jest w parkach narodowych: Addo Elephant, Gemsbok, Kalahari oraz Krugera.

 

Mapka podziału administracyjnego RPA

pasek

Parki Narodowe
Park Krugera
(Kruger National Park)
.
Założony został w 1898 roku przez ówczesnego prezydenta Transwalu - Paula Krugera, który zaniepokojony szybkim niszczeniem przyrody przez myśliwych, zaapelował do transwalskiego parlamentu o utworzenie chronionego obszaru w rejonach Lowveld. Rozciąga się na 350 kilometrów wzdłuż granicy z Mozambikiem, ma ok. 60 kilometrów szerokości. Zajmuje powierzchnię powyżej 2 milionów hektarów.
Najpierw powstał „Rezerwat Sabie”, który jest teraz południową częścią Parku Krugera. Pierwszym zarządcą parku był James Stevenson-Hamilton, który spędził tu 40 lat odbudowując to, co zniszczyła wojna i przyłączając nowe hektary do parku. Po pierwszej wojnie światowej park został objęty ochroną rządu RPA.
Południowa część parku. Południowy rejon jest częścią pierwotnego Rezerwatu Sabie. Nosorożec biały, likaon i lampart są ściśle związane z tym regionem. Akacje zapewniają schronienie i pożywienie dla większych roślinożerców – żyraf, słoni, za to Krokodyla Rzeka daje ochłodzenie i wodę. Liczne wypoczynkowe obozowiska zapewniają temu rejonowi największą popularność.
Centralna część parku. Centralny region składa się z rozległych, trawiastych równin, które są przerywane przez bujną roślinność ciągnącą się wzdłuż rzek Olifant i Letaba. Charakterystyczne akacje uwydatniają rozległy krajobraz, a drzewa marula zapewniają pożywienie dla wielu roślinożerców – żyraf, słoni i pawianów. Wzdłuż malowniczych rzek można obserwować niesamowite hipopotamy lub krokodyle, które leniwie leżą na mieliznach.
Północna część parku. Północny region jest odwiedzany tylko przez najbardziej wytrwałych podróżników. Obfite populacje ptaków dają wiele sposobności do ich oglądania. Na drzewach królują przeróżne gatunki małp. Ekosystem przy rzekach Shingwedzi i Mphogolo zapewnia schronienie i pożywienie dla hipopotamów, ptaków i lampartów.
pasek

Addo Park.
Głęboko pomiędzy cieniami gęsto porośniętej doliny Sunday River regionu Wschodniej Cape rozciąga się Narodowy Park Słoni – Addo. Tutaj, wieczory są akcentowane piskliwym wyciem czarno-grzbietowego szakala, a wzajemne nawoływanie się kuropatw oznajmia nowy dzień. Bezpieczne od nieustannych prześladowań w przeszłości, teraz szare lewiatany krążą pomiędzy krzakami w pokoju. Pierwotna sekcja parku dla słoni została ustalona w 1931 roku, kiedy to jedynie 11 słoni pozostało w okolicy – dziś, dzięki zadbaniu o ekosystem stała się sanktuarium dla przeszło 450 słoni, bawołów południowo-afrykańskich, czarnego nosorożca, całej gamy antylop, jak również unikalnego żuka gnojownika. Plany na przyszłość obejmują powiększenie istniejącej przestrzeni do 360 000 ha, dodając przy tym (ok. 290 000 akrów) nadmorskich terenów, wliczając wyspę, która jest największym siedliskiem lęgowym głuptaków białych (rodzimych dla Cape) oraz drugiej co do wielkości populacji lęgowej afrykańskich pingwinów.
pasek

Więcej o Narodowych Parkach w RPA, również wiele informacji turystycznych w j. angielskim.
pasek