globus
pasek górny

pasek

SERCANIE W AFRYCE

pasek pasek

R P A - Informacje ogólne

o kraju - większe miasta - Ludność, - ustrój polityczny, - gospodarka - rolnictwo, - podział administracyjny

pasek

Republika Południowej Afryki, RPA, Suid Afrika, Republiek van Suid-Afrika, Republik of South Africa, państwo położone na południowym krańcu Afryki, między Oceanem Atlantyckim na zachodzie a Oceanem Indyjskim na wschodzie. Na północy graniczy z Namibią, Botswaną, Zimbabwe, Mozambikiem i Suazi. Na terytorium RPA położone jest niezależne państwo - Lesotho. Powierzchnia 1,221 mln km2.
pasek
Większe miasta:
 • Pretoria (stolica, ok. 1,5 mln mieszkańców)
 • Johannesburg (1,9 mln)
 • Durban (1,1 mln).

Języki urzędowe:
Jest ich aż 11. Do najbardziej rozpowszechnionych należy zaliczyć: angielski, afrikaans, seSotho, isiXhosa, zulu, tswana.
Jednostka monetarna 1 rand = 100 centów.
pasek
Ludność
43,4 mln mieszkańców (2000). Średnia gęstość zaludnienia: 35 osób/km2. Przyrost naturalny: 9,87‰ (2000).
Analfabetyzm: 18%.
Skład etniczny: Zulusi (24%), Afrykanerzy (10,2%), Sotho (17,1%), Xhosa (10%), Anglicy (6,5%), Tswana (6%), Azjaci (3,3%), inni - 29,1%.
pasek

Ustrój polityczny
Republika z dwuizbowym parlamentem o pięcioletniej kadencji: Zgromadzenie Narodowe z 400 miejscami i Senat z 90 miejscami.
pasek

Gospodarka
RPA jest krajem przemysłowym, którego gospodarka opiera się głównie na przemyśle wydobywczym (jedne z największych zasobów surowców mineralnych na świecie). Występują tu m.in.: złoża złota i platyny (rejon Johannesburg-Pretoria), diamentów (Kimberley), węgla kamiennego, azbestu, rudy uranu, miedzi (Palabora), chromu, manganu (Postmasburg), żelaza, gazu ziemnego.
Poza tym rozwinięty przemysł spożywczy, chemiczny (materiały wybuchowe, nawozy sztuczne, farby, włókna sztuczne), włókienniczy.
Rolnictwo słabo rozwinięte z powodu erozji gleb i niedoboru wody. Uprawia się: kukurydzę, pszenicę, trzcinę cukrową, proso, sorgo, owoce cytrusowe, winorośl, ziemniaki, bawełnę, arachidy, warzywa, tytoń. Na zachodzie dominuje hodowla owiec i kóz. Rozwinięte rybołówstwo przybrzeżne i dalekomorskie.
Dochód narodowy 6 900 USD na 1 mieszkańca (1999). Inflacja w 1999: 5,5%. Zadłużenie zagraniczne: 25,7 mld USD (1998). Struktura zatrudnienia: usługi - 52,0%, przemysł - 44,0%, rolnictwo - 4,0%. Handel zagraniczny: eksportuje się głównie metale nieszlachetne (13,9%), minerały (11,2%), metale szlachetne i kamienie (11,2%) do Włoch (8,1%), Niemiec (6,2%), Japonii (5,9%), natomiast importuje się maszyny (28,8%), produkty chemiczne (11,1%) z Niemiec (15,6%), USA (11,6%) i Wielkiej Brytanii (9,8%). Obroty w handlu z zagranicą w 1999 wyniosły – eksport: 28 mld USD, import: 26 mld USD.

 

mapa Afryki z RPA

Mapka kontynentu z RPA

pasek

Podział administracyjny:
kraj jest podzielony na 9 prowincji, od północy:
 • Northern Province - Prowincja Północna,
 • Northwest Province - Prowincja Północno -zachodnia
 • Gauteng - (Pretoria -Witwatersrand-Vereeniging)
 • Mpumalanga
 • Free State - Wolny Stan
 • Natal / KwaZulu-Natal
 • Northern Cape - Północnoprzylądkowa
 • Eastern Cape - Wschodnioprzylądkowa
 • Western Cape - Zachodnioprzylądkowa

 

pasek