globus
pasek górny

pasek górny

SERCANIE W AFRYCE

pasek górny

KONGO - Informacje turystyczne

ambasady - przepisy celne - przestrzeń turystyczna-

pasek górny

Odwiedzający ten kraj powinni posiadać wizy pobytowe lub tranzytowe, które uzyskać można w Ambasadzie DRK w Warszawie. Wymagany jest przynajmniej 6-miesięczny okres ważności paszportu. Na przejściach granicznych należy liczyć się ze wzmożoną kontrolą – dotyczy to głównie przejścia drogowego na granicy z Zambią (zdarzały się przypadki niehonorowania wiz wydanych przez Ambasadę DRK w Warszawie). Przy wjeździe służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego. Nie ma obowiązku posiadania określonej kwoty pieniędzy na czas pobytu, ale trzeba nam wiedzieć, że koszty utrzymania są kilkakrotnie wyższe niż w Europie.
pasek górny

Ambasada Demokratycznej Republiki Konga
ul. Szarotki 11 A
02-609 Warszawa
tel./fax 844 85 35
e-mail: ambardcvarsovie@yahoo.fr

pasek górny

Przepisy celne
Przepisy celne zbliżone są do standardów europejskich. Przy wwozie urządzeń elektronicznych (np. komputer osobisty, telefon satelitarny) władze żądają informacji na temat przeznaczenia tego sprzętu. Zgodnie z miejscowymi przepisami można wywieźć do 10 tys. USD. Nie wolno wywozić miejscowej waluty oraz drogocennych kamieni (szczególnie diamentów i brylantów).
pasek górny

Przestrzeń turystyczna
Na obszarze Konga można wyróżnić trzy główne krainy fizycznogeograficzne: nizinę nadbrzeżną (szer. 40-50 km), płaskowyż zajmujący centralną część kraju oraz równinną Kotlinę Konga. Ze względu na położenie Konga po obu stronach równika występuje tu klimat gorący i wilgotny, a w następstwie tego kraj pokrywa bujna roślinność - wilgotne lasy równikowe zajmujące ponad połowę powierzchni kraju i sawanny parkowe. Na płaskich i zalewanych wodą morską wybrzeżach występują zarośla mangrowe. Świat zwierząt reprezentują różne gatunki małp, a wśród nich żyjące w lasach równikowych goryle i szympansy, oraz zamieszkujące sawanny słonie, bawoły, antylopy, lamparty, gepardy i in. W celu ochrony dzikich zwierząt utworzono w Kongo park narodowy Odzala oraz kilka rezerwatów.
Niewielka część dzisiejszego obszaru Konga należała prawdopodobnie do Królestwa Konga, którego rozkwit przypada na XV i XVI w. W XV w. dotarli tu Portugalczycy, a przez następne wieki Kongo było terenem handlu niewolnikami. Od drugiej połowy XIX w. do 1960 r. kraj był posiadłością francuską.


Mapka Konga

pasek górny

Przestrzeń turystyczna cd.
Główną grupę ludności Konga stanowią plemiona Bantu. Poza nimi w lasach nad rzeką Ubangi i przy granicy z Kamerunem żyją plemiona Pigmejów. Około 40% ludności Konga mieszka już w miastach, głównie w stolicy Brazzaville i w Pointe-Noire. Brazzaville leży na prawym brzegu rzeki Kongo, naprzeciw stolicy Zairu - Kinshasy. Rzeka Kongo tworzy tu szerokie rozlewisko, noszące nazwę Stanley Pool. Centralna część miasta odznacza się nowoczesną architekturą, natomiast dzielnice peryferyjne zabudowane są ubogimi chatami. Jedna z dzielnic, o nazwie Poto-Poto, stała się sławnym ośrodkiem malarstwa afrykańskiego. Brazzaville szczyci się jednym z najciekawszych kościołów w Czarnej Afryce — kościołem Sainte-Anne-du-Congo, którego wnętrze jest dziełem artystów afrykańskich. Drugie pod względem wielkości miasto Konga - Pointe-Noire - jest ważnym ośrodkiem przemysłowym i głównym portem kraju.
Do największych atrakcji turystycznych Konga należą wycieczki statkiem po rzekach Kongo i Ubangi (na trasie Brazzaville-Bangi w Republice Środkowoafrykańskiej). Trasa ta prowadzi przez obszary słabo zaludnione, wśród naturalnej przyrody. Liczba turystów zagranicznych odwiedzających Kongo w ostatnich latach wynosi ok. 40 tys. rocznie. Najliczniejszą grupę stanowią Francuzi.
pasek górny